Bestyrelsesmedlemmerne har talt: – Sikkerhed skal højere op på agendaen

Bestyrelsesmedlemmer er optaget af sikkerhed, Environmental, Social og Governance (ESG), og mener, at digitale værktøjer forenkler arbejdsdagen. Dette er nogle af konklusionerne fra vores undersøgelse, hvor 963 bestyrelsesmedlemmer svarede.

I slutningen af 2019 gennemførte Admincontrol en undersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmer i Norden, Storbritannien og i Holland for at kortlægge de vigtigste tendenser, ændringer og udfordringer i bestyrelseslokalet. Dette har givet os værdifuld indsigt fra fremtrædende og erfarne bestyrelsesmedlemmer om disse spørgsmål.

Her har vi taget et grundigere kig på tilbagemeldingerne og opsummeret nogle af de vigtigste konklusioner.

1. Sikkerhed skal højere op på agendaen

Noget af det første, der slog os, er, at de bestyrelsesmedlemmer, der svarede på bestyrelsesundersøgelsen, er optaget af sikkerhed. Halvdelen af respondenterne mener nemlig, at sikkerhed bør sættes ENDNU højere på dagsordenen i det firma, de sidder i bestyrelsen for.

Det er ikke nogen stor overraskelse, at bestyrelsesmedlemmer er bekymrede for sikkerhed. I en stadigt mere digitaliseret verden, hvor alt fra virksomheders økonomi til demokratiske processer generelt afhænger af sikre og robuste skyløsninger, bliver trusselbilledet stadigt mere skræmmende. Cyberangrebene kommer oftere, er mere udspekulerede og forårsager mere skade end tidligere. Hvis man ikke har ordentlige sikkerhedssystemer på plads, er man naturligvis meget mere udsat for cyberangreb.
Hos Admincontrol har vi også erfaret, at vores kunder har fået mere fokus på sikkerhed de senere år, og at der er flere, der benytter sikre platforme såsom en bestyrelsesportal, når de kommunikerer og deler følsomme dokumenter. Der er også flere bestyrelser, der bruger vores Secure Messaging-modul

2. Tager samfundsansvaret alvorligt

En anden tendens, vi ser ud fra svarene i undersøgelsen, er at flere af bestyrelsesmedlemmerne er optaget af Environmental, Social og Governance (ESG). Det var glædeligt at se, at 69 procent af bestyrelsesmedlemmerne svarede, at investeringer i ESG er vigtige for den virksomhed, de repræsenterer. Kort fortalt drejer det sig om miljø, samfundsansvar og corporate governance.

Og der er vel ingen tvivl om, at det at tage samfundsansvar ser ud til at være oppe i tiden. Tidligere i år offentliggjorde Larry Fink, CEO i Blackrock, en af verdens største forvaltere, et brev til CFO’er, hvor han opfordrede virksomhederne til at sætte bæredygtighed i centrum for, hvordan vi investerer.

“Bæredygtighed vil drive den måde, vi håndterer risiko på, og hvordan vi opretter porteføljer, produkter og samarbejder med virksomheder”

I Admincontrol er vi optaget af at tage samfundsansvar, og vores løsninger baner vejen for papirløse møder og processer, der er miljøvenlige. En bestyrelsesportal er også et fremragende værktøj til at gennemføre digitale bestyrelsesmøder i kombination med sikre video-/telefonmøder. Det kan spare bestyrelsesmedlemmer for unødvendige rejser, hvilket igen giver en åbenlys miljøgevinst. Vi håber, at endnu flere virksomheder vil tage samfundsansvar alvorligt i fremtiden.

 3. Mere udfordrende at være bestyrelsesmedlem

Et andet interessant fund, vi gør i undersøgelsen, er, at halvdelen af de adspurgte svarer, at det er blevet mere udfordrende at være bestyrelsesmedlem de seneste år, og de anfører også, at deres arbejdsopgaver er blevet mere og mere tidskrævende.

I en mere udfordrende bestyrelseshverdag siger 77 procent af respondenterne, at en bestyrelsesportal forenkler deres arbejdsopgaver, og 50 procent påpeger, at brug af en bestyrelsesportal booster effektiviteten, sikkerheden og kontrollen.

Hele 73 procent af bestyrelsesmedlemmerne anfører, at digitalisering generelt har gjort den virksomhed, de repræsenterer, mere effektiv.

Vi ser således, at digitale værktøjer forenkler en stadig mere krævende hverdag.

For at opsummere:  

De fleste bestyrelser er optaget af sikkerhed, men emnet bør flyttes endnu højere op på dagsordenen sammen med ESG, som også vokser i betydning og er noget, der bør investeres mere tid og penge i. I en mere udfordrende arbejdsdag for bestyrelsesarbejde er det vigtigt at have et passende værktøj, der kan sikre, at bestyrelsesarbejdet bliver mere effektivt, og at sikkerheden bliver varetaget, samtidig med at den digitale ekspertise også finder vej til bestyrelseslokalet.