Det er tid til, at bestyrelserne selv gennemgår en digital transformation

Sidste år udskiftede det gigantiske britiske spillefirma William Hill  deres administrerende direktør med firmaets Chief Digital Officer, Ulrik Bengtson.

Bengtsson, som kom til William Hill i april 2018, havde tidligere stået i spidsen for en svensk virksomhed i markedet for onlinespil.  

William Hill erklærede, at ændringen “indgik som et led i en strategi om at blive en digitalt drevet spillevirksomhed med international tilstedeværelse”. Ændringen skulle desuden modvirke den faldende indtjening i virksomhedens onlinedivision. 

Betydningen af denne udnævnelse er, at den er udtryk for en voksende tendens til digitalt lederskab. Flere og flere virksomheder over hele verden søger efter ledere med digital viden til at hjælpe dem med at navigere i et miljø med massiv disruption 

Tidligere ville de have søgt efter en direktør med en baggrund inden for marketing eller kundefokusering. Eller de ville, som Apple gjorde det i 2011, have valgt en direktør med stor erfaring inden for indkøb for at sætte ny fokus på bundlinjen og den grundlæggende lønsomhed.  

I dag er forholdene meget anderledes. Traditionelle virksomheder med rødder før den digitale tidsalder er ved at vågne op til den kendsgerning, at de står over for udryddelse, hvis de ikke ændrer sig dramatisk.  

Hvad betyder alt dette for bestyrelsen, der er nødt til at håndtere disse forandringer – og hvordan bør den reagere?  

Forandringerne sker ikke kun i den daglige ledelse. Du vil kunne finde masser af råd i ledelsestidsskrifter om, hvad bestyrelser bør gøre for at blive mere opmærksomme på den digitale side. Bestyrelser får ofte at vide, at de skal være langt mere opmærksomme på cyber-risici. De får også at vide, at de er nødt til at forstå risiciene og fordelene ved nye teknologier som kunstig intelligens (AI) og blockchain.  

Det er alt sammen helt korrekt. Til gengæld bliver der ikke talt helt så meget om, hvad bestyrelserne selv bør gøre på forandringssiden. En bestyrelse kan ganske enkelt ikke holde trit med forandringerne, hvis man baserer sig på en forældet tilgang.  

Derfor bør bestyrelser gå foran som et godt eksempel og gøre bedre og mere effektiv brug af teknologi til at udføre deres eget arbejde. Det betyder i praksis, at papirbaserede arbejdsgange erstattes med arbejde i digitale systemer.  

En digital bestyrelsesportal kan for eksempel give din bestyrelse følgende:  

  • Hurtigere og mere effektive måder til at udarbejde og distribuere bestyrelsesdokumenter  
  • Øget sikkerhed  
  • Forbedret samarbejde 
  • Bedre måder til at organisere møderne 
  • Mere effektive måder til at administrere aktiviteter og diskussioner efter møderne   

Lige så vigtigt er det måske, at en digital portal også vil kunne levere nogle effektive rammer for de digitalt fokuserede topledere, man ønsker at rekruttere.