Få en demo

Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.

DATARUM – Dokumentdeling, sagsbehandling og adgang til due diligence og andre forretningskritiske projekter

Datarum fra Admincontrol er skræddersyet til at effektivisere og støtte op om due diligence-processer. I datarummet kan virksomheden dele sensitiv dokumentation og gennemføre Q&A-processer, i en brugervenlig, intuitiv og sikker opsætning. Datarummet er designet til at bidrage til en smidig proces for alle parter.

Løsningen giver hurtig, overskuelig og sikker informationsdeling, for eksempel ved transaktioner (fusioner og virksomhedsopkøb), omstruktureringer, børsintroduktioner, kapitalrejsning, indkøb og outsourcing.

Nogle af fordelene ved datarum fra Admincontrol

  • Datarummet er bygget op om en strømlinet proces og er brugervenligt og intuitivt
  • Struktur og kontrol over information og fortrolige dokumenter
  • Sikkert samarbejde og informationsdeling uden for virksomheden
  • Clean Room-funktionalitet til Clean teams
  • Adgang og support uanset tid og sted – 24/7/365
  • Dedikeret kunderådviger assisterer ved opstart og er tilgængelig for nøglebrugere gennem hele processen
Datarom - Virtual Data room - due diligence

EFFEKTIV DUE DILIGENCE

Due diligence, selskabsgennemgangen, er en central og vigtig del af omstruktureringer, salg af virksomheder og vurdering af nye, strategiske partnerskaber. Man skal være forberedt på at vise alt frem – kundekontakter, bonusaftaler, patentbeviser og meget andet. Denne proces er afgørende for den endelige prisfastsættelse af virksomheden. Salgsaktiviteter kan komme pludseligt, og de skal altid udføres ved siden af den daglige drift og de daglige opgaver. Vi ved, at det er meget krævende for virksomheden, og vi har opbygget vores datarum til at lette arbejdet så meget som muligt. Derudover har vi klare anbefalinger til, hvordan I bør gå frem i due diligence-processen for at opnå det bedst mulige resultat.

Læs mere

I nogle tilfælde kommer strategiske processer ind fra sidelinjen, hvor det er ønskeligt at gennemføre due diligence med det samme. I andre tilfælde planlægges processen over flere år. Det bliver mere og mere almindeligt, at ejerskifte og ændringer i finansieringen er en del af strategien og forretningsplanerne, så hvorfor ikke være godt forberedt? Det kalder vi pre-due diligence, og det handler om at opbygge en god struktur for forretningskritisk information og dokumenter. Fordelen ved at have fuld kontrol over dette er, at man kan bruge sin tid og energi på interessenterne i stedet for at skulle indsamle, udarbejde og tilgængeliggøre indholdet, når processen er allerede i gang. Det vil øge sandsynligheden for et godt udfald for virksomheden.

Kontrol over alle relevante dokumenter er et godt udgangspunkt for en due diligence. Her er det vigtigt at tænke på, at informationen skal kunne deles med interessenter, der ikke er en del af virksomheden. Et datarum skal desuden lagre og strukturere data samt sørge for, at information kan deles sikkert og trygt med eksterne parter. Effektiv adgangsstyring er afgørende, når projektet går i gang, og forskellige parter skal inviteres ind i datarummet for at kunne se information og dokumenter. En anden afgørende del af en due diligence er spørgsmåls- og svardelen (Q&A). En stor mængde spørgsmål skal besvares på en kontrolleret og effektiv måde. Et fleksibelt Q&A-modul er kernefunktionaliteten i en datarumsløsning som Admincontrol. Al brugeraktivitet i datarummet logges og er tilgængelig gennem rapporter.

Hos Admincontrol får du din egen rådgiver, som bistår med alt, der skal på plads. Dine mest forretningskritiske projekter ligger sikkert hos os.

Download our Due Diligence Checklist (In English)

Datarom - Virtual Data room

ANVENDELSESOMRÅDER

Datarum fra Admincontrol har forskellige anvendelsesområder. Fælles for dem er, at forretningskritisk information og dokumenter skal struktureres og deles på tværs af forskellige grupper, hvoraf flere kan være uden for virksomheden.

Det kræver et effektivt værktøj med sikker opbevaring og overskuelig adgang 24/7/365.

Læs mere

De mest almindelige anvendelsesområder for datarum fra Admincontrol er:

• Fusioner og virksomhedsopkøb
• Kapitalrejsning
• Børsintroduktion
• Opkøb
• Outsourcing
• Ejendomstransaktioner
• Konkursboer

Privatliv og Sikkerhed

Privatliv og sikkerhed er altafgørende for Admincontrol og noget de fleste af vores kunder er berørt. Dette gøres ved at have en kontinuerlig fokus på sikkerhed på alle niveauer; fra produktudvikling og daglige drift til nedlukning af udstyr.

Trygt og sikkert

Sikkerhedsforanstaltningerne garanterer, at kundedata opbevares sikkert og er kun tilgængelig for registrerede brugere med adgangsrettigheder. Brugere uden adgangsrettigheder har ingen adgang til kundedata. Hvis enheder med offline data kommer på afveje, kan de let slettes med distance sletning. Alle ansatte i Admincontrol er sikkerhedsgodkendt og kan blive noteret på kundernes insider liste, hvis det ønskes.

Læs mere

Kontrol og sikkerhed i Admincontrol er inspireret af DS484:2005 og er i overensstemmelse med den relevante lovgivning på området for sikkerhedsforanstaltninger.

Admincontrol bestiller med regelmæssige mellemrum en uafhængig auditørrapport (ISAE 3402), der gennemgår kontrolmiljøet i Admincontrol, herunder problemer med privatlivssikkerhed. Revisionen udføres af certificerede IT-auditører.

Systemudvikling
Under udviklingen benytter Admincontrol sikkerhedsretningslinjerne OWASP, som er standard for udførelse af sikkerhedsverifikationer på applikationsniveau. Admincontrol evaluerer kontinuerligt sikkerheden i produktionssystemer og lageranordninger, og Admincontrol har retningslinjer for håndtering af brugt udstyr.

Admincontrol benytter Microsoft® .NET 4.0-teknologi til udvikling af sikre internetapplikationer. Alle data gemmes på en sikker Microsoft® SQL-server.

Adgangskontrol
Admincontrol udstyrer hver bruger med et unikt brugernavn og password, som begge skal indtastes ved hvert log in. Passwordet gemmes ikke i databasen som klar tekst. Admincontrol gemmer kun det krypterede password for at sikre den størst mulige password-beskyttelse. Desuden udsendes en automatisk genereret kode på brugerens mobiltelefon (SMS tofaktorløsning), hver gang brugeren logger på. Admincontrol sender en sessionscookie for at registrere krypteret autentifikationsinformation under hele den specifikke session. Sessionscookien indeholder enten brugernavn eller password for brugeren. Når kunder får adgang til portalen, bliver al information, herunder brugernavn og password, krypteret ved hjælp af teknologien Secure Socket Layer (SSL). Den stærke 256 bit kryptering beskytter dokumenter og andre oplysninger, når de transporteres mellem computeren og serveren.

Brugerrettigheder er rollebaserede og giver rettigheder på mappeniveau. Alle oplysninger er linket til mapper, herunder information om møder og beslutninger. Med hensyn til inklusion i en given rolle tildeler kundens brugeradministrator rettigheder til relevante personer, eller de beder Admincontrols personale om hjælp til det. Admincontrol kan ikke opfylde dette uden at sikre, at forespørgslen kommer fra en autoriseret bruger, der er godkendt af kundens organisation.

Dokumentsikkerhed
Alle dokumenter er i en database og kan kun åbnes via Admincontrols applikationer. Alle PDF-dokumenter læses i en browser, der ikke efterlader læsbare spor af dit dokument på klientmaskinen. Læserens “cache” slettes, når dokumentet lukkes. Alle andre filtyper behandles som normale filer og vedhæftninger og kan hentes i læsbar form. Admincontrol skal kunne garantere, at et dokument ikke efterlader digitale spor på klientmaskinen. Kundens administrator kan styre printerrettighederne for hvert dokument og vælge, hvorvidt dokumentet skal være tilgængeligt til download på normal vis eller kun skal kunne læses i den sikre PDF-læser.

Datacentersikkerhed
Admincontrols datacentre drives i overensstemmelse med en ‘best-of-breed’-politik, idet der kun bruges hardware, software og middleware fra førende producenter på markedet. De benyttede rum beskyttes yderligere med følgende sikkerhedsforanstaltninger:

• Hævet gulv
• Overvågningssystem, f.eks. fugt- og brandsensorer
• Temperaturstyring
• UPS-backup med dieselforsynet generator
• Brandbekæmpelsesudstyr

Al adgang til bygninger og rum bliver registreret i et adgangskontrolsystem. Desuden bliver al adgang til rummene videoovervåget. Kun autoriserede personer har adgang til det fysiske udstyr, der kører portalerne.

Sikkerhedsovervågning og testning
Alle brugeraktiviteter registreres i applikationsloggen med angivelse af præcist klokkeslæt, IP-adresse, bruger og information om, hvorvidt loginproceduren lykkedes eller ej. Dette omfatter åbning, udskiftning, sletning og oprettelse af nye dokumenter, møder og opgaver. Desuden registreres al brugeraktivitet på netserveren og operativsystemet. Endelig har Admincontrol dedikeret firewalls og trafikregistreringer til og fra serverne. Al trafik overvåges i realtid, for at trusler kan detekteres og blokeres (IDS/IPS-løsning), og alle advarsler fra detekteringssystemet analyseres af sikkerhedseksperter i et center for sikker drift, der holder åbent 24-7-365.

Med regelmæssige mellemrum bestiller Admincontrol en dybdegående sikkerhedsanalyse udført af en ekstern, uafhængig tredjepart, et IT-sikkerhedsselskab. Analysen omfatter både applikation og infrastruktur vedrørende portalerne. Formålet er at afdække sårbare punkter, der eventuelt kan udnyttes i hackerangreb, og at afhjælpe disse sårbarheder så hurtigt og effektivt som muligt.

Downloads

Funktioner

Kommentarer og notater

Samme muligheder som på papir: Markere, tegne, skrive notater og kommentarer på dokumenterne.

Arkiv

Alle dokumenterne gemmes i et digitalt arkiv med søgefunktion.

Drag & Drop

Nem organisering af indhold og dokumenter.

Eksport

Mulighed for at downloade et komplet datarum, efter at processen er afsluttet.

Fælles login

Til adgang i forskellige projekter.

Offline-tilstand

Mulighed for at downloade dokumenter og fortsætte arbejdet uden internetadgang i iPad- og iPhone-app.

Procesoversigt

Komplet procesoversigt, realtidsrapporter og kontrol af brugerne.

Q&A

Spørgsmål og svar-sessioner. Avanceret spørgsmål- og svarmodul med mulighed for at eksportere, delegere og abonnere på spørgsmål og svar.

Rapportering og søgning

Komplet oversigt, historik og rapportering af anvendelse og brugere.

Sikkerhed

Markedsledende sikkerhedsmekanismer. ISO 27001:2013-certificeret.

24/7 support

Vi står til rådighed med support døgnet rundt, alle årets dage.

Log ind med elektronisk id

Brug elektronisk id (NemID) til sikker og enkel login.

Kontaktpersoner

Aksel Belck-Olsen

Head of International Operations

+47 9825 5323

belck-olsen@admincontrol.com

Få en demo

Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.