Få en demo

Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.
   JA, jeg ønsker at Admincontrol sender mig relevant information på e-mail. Jeg kan til enhver tid afvise ved at sende en email til info@admincontrol.com.

DATARUM – Dokumentdeling, sagsbehandling og adgang til due diligence og andre forretningskritiske projekter

Datarum fra Admincontrol er skræddersyet til at effektivisere og støtte op om due diligence-processer. I datarummet kan virksomheden dele sensitiv dokumentation og gennemføre Q&A-processer, i en brugervenlig, intuitiv og sikker opsætning. Datarummet er designet til at bidrage til en smidig proces for alle parter.

Løsningen giver hurtig, overskuelig og sikker informationsdeling, for eksempel ved transaktioner (fusioner og virksomhedsopkøb), omstruktureringer, børsintroduktioner, kapitalrejsning, indkøb og outsourcing.

Nogle af fordelene ved datarum fra Admincontrol

 • Datarummet er bygget op om en strømlinet proces og er brugervenligt og intuitivt
 • Struktur og kontrol over information og fortrolige dokumenter
 • Sikkert samarbejde og informationsdeling uden for virksomheden
 • Clean Room-funktionalitet til Clean teams
 • Adgang og support uanset tid og sted – 24/7/365
 • Dedikeret kunderådviger assisterer ved opstart og er tilgængelig for nøglebrugere gennem hele processen

Få en kort introduktion til vores datarum i denne video.

Datarom - Virtual Data room - due diligence

EFFEKTIV DUE DILIGENCE

Due diligence, selskabsgennemgangen, er en central og vigtig del af omstruktureringer, salg af virksomheder og vurdering af nye, strategiske partnerskaber. Man skal være forberedt på at vise alt frem – kundekontakter, bonusaftaler, patentbeviser og meget andet. Denne proces er afgørende for den endelige prisfastsættelse af virksomheden. Salgsaktiviteter kan komme pludseligt, og de skal altid udføres ved siden af den daglige drift og de daglige opgaver. Vi ved, at det er meget krævende for virksomheden, og vi har opbygget vores datarum til at lette arbejdet så meget som muligt. Derudover har vi klare anbefalinger til, hvordan I bør gå frem i due diligence-processen for at opnå det bedst mulige resultat.

Læs mere

I nogle tilfælde kommer strategiske processer ind fra sidelinjen, hvor det er ønskeligt at gennemføre due diligence med det samme. I andre tilfælde planlægges processen over flere år. Det bliver mere og mere almindeligt, at ejerskifte og ændringer i finansieringen er en del af strategien og forretningsplanerne, så hvorfor ikke være godt forberedt? Det kalder vi pre-due diligence, og det handler om at opbygge en god struktur for forretningskritisk information og dokumenter. Fordelen ved at have fuld kontrol over dette er, at man kan bruge sin tid og energi på interessenterne i stedet for at skulle indsamle, udarbejde og tilgængeliggøre indholdet, når processen er allerede i gang. Det vil øge sandsynligheden for et godt udfald for virksomheden.

Kontrol over alle relevante dokumenter er et godt udgangspunkt for en due diligence. Her er det vigtigt at tænke på, at informationen skal kunne deles med interessenter, der ikke er en del af virksomheden. Et datarum skal desuden lagre og strukturere data samt sørge for, at information kan deles sikkert og trygt med eksterne parter. Effektiv adgangsstyring er afgørende, når projektet går i gang, og forskellige parter skal inviteres ind i datarummet for at kunne se information og dokumenter. En anden afgørende del af en due diligence er spørgsmåls- og svardelen (Q&A). En stor mængde spørgsmål skal besvares på en kontrolleret og effektiv måde. Et fleksibelt Q&A-modul er kernefunktionaliteten i en datarumsløsning som Admincontrol. Al brugeraktivitet i datarummet logges og er tilgængelig gennem rapporter.

Hos Admincontrol får du din egen rådgiver, som bistår med alt, der skal på plads. Dine mest forretningskritiske projekter ligger sikkert hos os.

Download vores Due Diligence Tjekliste

Mann som skriver på datamarskin og holder telefon i hånden.

ANVENDELSESOMRÅDER

Datarum fra Admincontrol har forskellige anvendelsesområder. Fælles for dem er, at forretningskritisk information og dokumenter skal struktureres og deles på tværs af forskellige grupper, hvoraf flere kan være uden for virksomheden.

Det kræver et effektivt værktøj med sikker opbevaring og overskuelig adgang 24/7/365.

Læs mere

De mest almindelige anvendelsesområder for datarum fra Admincontrol er:

• Fusioner og virksomhedsopkøb
• Kapitalrejsning
• Børsintroduktion
• Opkøb
• Outsourcing
• Ejendomstransaktioner
• Konkursboer

Privatliv og Sikkerhed

Beskyttelse af persondata og sikkerhed har stor betydning for Admincontrol og er noget, som ligger de fleste af vores kunder på sinde. Vi sikrer dette ved hele tiden at have fokus på sikkerhed på alle niveauer – fra produktudvikling og daglig drift til udfasning af udstyr. Admincontrol har taget alle nødvendige skridt til at overholde kravene i persondataloven og persondataforordningen (GDPR).

Trygt og sikkert

Sikkerhedstiltagene sikrer, at kundedataene opbevares sikkert og kun er tilgængelige for registrerede brugere med adgangsrettigheder. Brugere uden adgangsrettigheder har ikke adgang til kundedata. Hvis enheder med offlinedata kommer på afveje, kan data nemt slettes ved hjælp af fjernsletning. Alle medarbejdere i Admincontrol har gennemgået et grundigt baggrundstjek og kan opføres på kundernes insiderliste, hvis det ønskes.

Læs mere

SIKKERHEDSTILTAG

Sikkerhedstiltag og intern kontrol i Admincontrol er baseret på og begrundet i vores ISO 27001:2013-certificering og overholder relevante love og krav til sikkerhed.

Admincontrol får udført årlige ISAE 3402 Type II revisioner af uafhængige og certificerede revisorer, der overvåger den interne kontrol og at vores sikkerhedstiltag er tilstrækkeligt implementerede og fungerer hele året rundt.

Systemudvikling
I udviklingsarbejdet følger Admincontrol OWASPs retningslinjer for sikker udvikling og OWASP ASVS, som er en standard for udførelse af sikkerhedsverifikationer på applikationsniveau. Admincontrol udfører jævnligt sikkerhedstest af produktionssystemer og applikationer.

Admincontrol benytter Microsoft® .NET 4.0-teknologi til udvikling af sikre internetapplikationer. Alle data opbevares på en sikret Microsoft® SQL Server.

Adgangskontrol
I Admincontrol har hver bruger et unikt brugernavn og en adgangskode, der skal angives, hver gang en bruger logger på. Adgangskoden gemmes ikke i databasen som almindelig tekst. Admincontrol gemmer kun envejs-krypterede adgangskoder ved hjælp af sikre og anerkendte algoritmer og sikrer dermed den højest mulige adgangskodebeskyttelse. Derudover kan der sendes en automatisk genereret engangskode til brugerens mobiltelefon (SMS tofaktor-godkendelse) hver gang, brugeren logger på.
Til login muligheder tilbyder vi også godkendelse baseret på nationale eID-løsninger såsom BankID, mobil BankID, svensk BankID og dansk NemID.
Når kunderne får adgang til portalen, krypteres alle oplysninger, inklusive brugernavn og adgangskode, med moderne TLS-kryptering. Den stærke kryptering beskytter dokumenterne og andre oplysninger, når de sendes mellem dine enheder og serveren. Derudover er alle data, der lagres i løsningen, krypteret med AES256-kryptering.

Brugerrettighederne er rollebaserede og giver rettigheder på mappeniveau. Al information er knyttet til mapper, herunder information om møder og beslutninger. For at involvere brugerne i en bestemt rolle skal kundens brugeradministrator tildele rettigheder til de relevante personer eller bede Admincontrols medarbejdere om hjælp til at gøre det. Admincontrol kan ikke tildele rettigheder uden at have sikret sig, at henvendelsen kommer fra en autoriseret bruger, som er godkendt af kundens organisation.

Dokumentsikkerhed
Alle dokumenter ligger i en krypteret lagringsløsning, og man kan kun få adgang til disse via Admincontrols applikationer. Alle PDF-dokumenter læses i et læseprogram, der ikke efterlader spor af dokumentet på klientmaskinen. PDF-læserens interne hukommelse (‘cache’) slettes, når dokumentet lukkes. Alle andre filtyper behandles som almindelige filer og vedhæftede filer og kan hentes i læsbar form. Admincontrol skal kunne garantere, at et dokument ikke efterlader digitale spor på klientmaskinen. Kundens administrator kan kontrollere udskriftsrettighederne for hvert dokument og vælge, om dokumentet skal kunne downloades lokalt eller kun skal kunne læses i den sikre PDF-læser.

Sikkerhed i datacenteret
Admincontrols servere er placeret i sikre og trygge datacentre, der opfylder alle moderne krav til sikkerhed og miljø. Alle nødvendige ISO-certificeringer er på plads. Servermiljøet drives ved hjælp af topmoderne løsninger, og vi benytter kun hardware, software og middleware fra førende producenter på markedet. De rum, der anvendes, er yderligere beskyttet med følgende sikkerhedsforanstaltninger:

• 24/7 bemandet sikkerhedsvagt
• Overvågningssystem, f.eks. fugt-, temperatur- og brandsensorer
• Indbrudssikret adgangskontrol
• UPS med generator-backup
• UPS med generator-backup
• Automatiske brandslukningssystemer

Al adgang til bygninger og rum logges i et adgangskontrolsystem. Alle adgangspunkter til rummene videoovervåges. Kun autoriserede Admincontrol-medarbejdere har adgang til det fysiske udstyr, som portalen kører på.

Sikkerhedsovervågning og test
Al brugeraktivitet logges i programloggen med nøjagtig tidsangivelse, IP-adresse, brugernavn og information om, hvorvidt login lykkedes eller ej. Dette omfatter åbning, ændring, sletning og oprettelse af nye dokumenter, møder eller opgaver. Desuden logges al brugeraktivitet på serveren og i det operative system. Admincontrol har dedikerede firewalls og trafiklogs med høj tilgængelighed for al trafik ind til og ud fra serverne. Al trafik overvåges i realtid for at detektere og blokere trusler (IDS-/IPS-løsning). Alle advarsler fra detektionssystemet analyseres af sikkerhedseksperter i et sikkerhedscenter, som er bemandet 24 timer i døgnet året rundt.

Med jævne mellemrum bestiller Admincontrol grundige sikkerhedsanalyser og penetrationstest, som udføres af et eksternt, uafhængigt it-sikkerhedsfirma. Analysen omfatter både programmer og infrastruktur knyttet til portalen. Formålet er at afdække mulige sårbarheder og svagheder, der kan udnyttes i potentielle hackerangreb, og at udbedre disse mulige svagheder så hurtigt og effektivt som muligt.

Downloads

Funktioner

Kommentarer og notater

Samme muligheder som på papir: Markere, tegne, skrive notater og kommentarer på dokumenterne.

Arkiv

Alle dokumenterne gemmes i et digitalt arkiv med søgefunktion.

Drag & Drop

Nem organisering af indhold og dokumenter.

Eksport

Mulighed for at downloade et komplet datarum, efter at processen er afsluttet.

Fælles login

Til adgang i forskellige projekter.

Offline-tilstand

Mulighed for at downloade dokumenter og fortsætte arbejdet uden internetadgang i iPad- og iPhone-app.

Procesoversigt

Komplet procesoversigt, realtidsrapporter og kontrol af brugerne.

Q&A

Spørgsmål og svar-sessioner. Avanceret spørgsmål- og svarmodul med mulighed for at eksportere, delegere og abonnere på spørgsmål og svar.

Rapportering og søgning

Komplet oversigt, historik og rapportering af anvendelse og brugere.

Sikkerhed

Markedsledende sikkerhedsmekanismer. ISO 27001:2013-certificeret.

24/7 support

Vi står til rådighed med support døgnet rundt, alle årets dage.

Log ind med elektronisk id

Brug elektronisk id (NemID) til sikker og enkel login.

Secure Messaging

Datarumsbrugere kan sende og modtage fortrolige meddelelser inden for deres respektive teams.

Kontaktpersoner

Peter Janik

Sales Executive

+45 3110 7884

Stefan Nykær Sandlykke

Sales Executive

+45 3110 2492

Få en demo!

Udfyld skemaet, så kontakter vi dig.
   JA, jeg ønsker at Admincontrol sender mig relevant information på e-mail. Jeg kan til enhver tid afvise ved at sende en email til info@admincontrol.com.