Mitä hyvän hallintotavan parhaat käytännöt ovat ja miten ne muuttuvat?

Mahdollisimman yksinkertaisesti sanottuna hyvä hallintotapa tarkoittaa toimintaa, jota yritykset harjoittavat itsesäätelyä yrityksen pitkän aikavälin menestyksen takaamiseksi. 

ICSA:n mukaan hyvä hallintotapa myös takaa, että ”yrityksillä on soveltuvat päätöksentekoprosessit ja hallintamenetelmät käytössään, jotta kaikkien sidosryhmien (osakkeenomistajat, työntekijät, toimittajat, asiakkaat ja yhteisö) edut ovat tasapainossa”. 

Eri puolilla maailmaa on tietysti käytössä erilaisia hallintotapoja, esimerkiksi anglosaksinen, mannermainen/saksalainen, japanilainen ja pohjoismainen tapa.  

Kaikilla näillä malleilla on omat erityispiirteensä, mutta nykymaailmassa hyvän hallintotavan ovat määrittäneet pätevät, vastuulliset ja eettiset johtajat sekä strategiset hallitukset, joiden jäsenillä on kattava kuva maailmasta.  

Tämä antaa meille kuvan siitä, mitä hyvä hallintotapa on ja miten sitä tulisi parhaiten harjoittaa. Yhdestä asiasta voimme kuitenkin olla kaikki samaa mieltä: maailma, jossa toimimme, muuttuu nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, että myös hallitusten tapojen ja parhaiden käytäntöjen täytyy muuttua. Mutta miten paljon niiden täytyy muuttua ja miten ne kykenevät tähän?  

Hallitusten kehitys 

Board Network, tanskalainen hallitusjäsenien yhdistys, tutki tätä äskettäin kysymällä hallitusten jäseniltä heidän mielipiteitään. Vastaukset olivat mielenkiintoisia 

1 317 vastaajaa 64 maasta kertoi seuraavaa:   

  • Heidän täytyy käyttää enemmän aikaa työnsä tekemiseen.  
  • Heidän täytyy omaksua uusia tekniikoita rutiininomaisesti.  
  • Heidän täytyy huomioida geopoliittiset epävakaudet ja ilmastonmuutos paremmin. 
  • Heidän täytyy jatkaa hallitusten ikä- ja sukupuolitasa-arvon sekä etnisen monimuotoisuuden parantamista. 
  • Eettisten standardien entistä suurempi merkitys  

Tästä hallitusten tulevaisuudenkuvasta on selvää, että niiden työtapojen täytyy sopeutua nopeasti: 

  • Mikäli hallitukset haluavat saada enemmän aikaa roolinsa täyttämiseen ja uusien standardien täyttämiseen. 
  • Mikäli ne haluavat oppia uusia tekniikoita. 
  • Mikäli ne ovat vakavissaan kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen, ne tarvitsevat työkaluja, joilla ne voivat analysoida liiketoiminnan riskejä useista lähteistä sekä hyödyntää käytännöllisiä tietoja nopeammin.  
  • Mikäli ne haluavat olla monimuotoisempia, niiden täytyy etsiä parempia tapoja tehdä yhteistyö ja helpottaa kollektiivista päätöksentekoa. 

Käytännöllinen tapa eteenpäin 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden hallituksen paras käytäntö saavutetaan paitsi näkökannan muutoksella, mutta myös hallituksen koostumuksen muutoksella. Sitä täytyy vauhdittaa myös nykyaikaisilla digitaalisilla työtavoilla, jotka heijastavat muuttuvia aikoja, helpottavat yhteistyö ja tukevat useampia tapoja työskennellä nopeammin sekä älykkäämmin 

Jos haluat tutustua näihin asioihin tarkemmin, asiaa käsitellään laajemmin uudessa e-kirjassamme Tehokkaiden hallitusten tapoja. 

Voit myönapsauttaa tätä ja lukea lisää digitaalisesta hallitusportaalistamme. Se on yhteistyöalusta, jolla hallitukset, johtoryhmät ja muut sidosryhmät pärjäävät monimutkaisten ja kehittyvien liiketoiminnan haasteiden parissa.