Tehokasta työntekoa: Miten hallitukset ja toimitusjohtajat voivat kehittää digitaalista osaamista töissä?

Tutkimusyhtiö Gartnerin tuoreimmassa Board of Directors -tutkimuksessa havaittiin, että 58 % hallituksista on sitä mieltä, että digitaaliset teknologiahankkeet ovat heidän tärkein yksittäinen strateginen liiketoimintaprioriteetti vuonna 2022.

Toisen Gartnerin tutkimuksen mukaan 83 % toimitusjohtajista aikoo investoida uusiin digitaalisiin kyvykkyyksiin tänä vuonna.

Tästä päädytään tärkeään kysymykseen: Miten hallitukset ja toimitusjohtajat voivat tehdä yhteistyötä aiempaa tehokkaammin, kun sitä pidetään molempien tahojen keskuudessa yhtenä tärkeimmistä asioista?

Hallitusten rooli

Viimeisen kahden vuoden aikana hallitukset ovat keskittyneet yhä useammin:

  • Hyväksymään uusia digistrategioita
  • Arvioimaan lyhyen aikavälin voittojen ja pitkän aikavälin vaikutusten välistä tasapainoa
  • Ymmärtämään digitaalisuuden vaikutuksia työntekijöihin 
  • Pohtimaan yritysriskejä 
  • Viestimään sidosryhmille digitaalisuuden tuomaa lisäarvoa

Hallituksissa kasvaa tarve tehdä perinteisten arvioinnin, hyväksynnän ja raportoinnin lisäksi muutakin. Tämän päivän muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä on yhä tärkeämpää, että hallitukset tekevät tiivistä yhteistyötä toimitusjohtajien kanssa asettamalla virstanpylväitä. Hallitukset keskittyvät allokoimaan resursseja strategisesti sekä luomaan selkeät kriteerit ja viitekehyksen muutokselle, joiden perusteella erilaisia aloitteita ja päätöksiä voidaan vauhdittaa tai hidastaa.

Hallituksilla pitää olla halukkuutta ja valmiutta auttaa yritysjohtoa arvioimaan ja ymmärtämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joita avautuu erityisesti kumppanuuksien kautta. EY:n laatiman raportin mukaan hallitusten pitää ohjata liiketoimintaa tunnistamaan ja kartoittamaan proaktiivisesti myös yrityksen nykyisiin resursseihin nähden liian haastavia ja liian suuria taloudellisia investointeja vaativia liiketoiminta-alueita. Yrityksissä tulisi toimitusjohtajan johdolla seurata markkinaa ja tunnistaa potentiaalisia liiketoimintakumppaneita.

Toimitusjohtajilta edellytetään myös tiivistä yhteistyötä hallitusten kanssa, jotta digitaalinen muutosvauhti ei riistäydy hallitsemattomaksi.

Toimitusjohtajien rooli

Toimitusjohtajilta, jotka osaltaan luotsaavat yrityksessä käytettäviä uusia digitaalisia työkaluja, vaaditaan paljon. Toimitusjohtajien on toimittava ketterästi, ja heillä pitää olla kokemusta muutosjohtamisesta sekä olla avoimia kumppanuuksille. Työntekijöitä kohtaan täytyy olla empaattinen, sillä he kohtaavat nyt isoja työtapoihin liittyviä muutoksia.

Toimitusjohtajilta edellytetään myös tiivistä yhteistyötä hallitusten kanssa, jotta digitaalinen muutosvauhti ei riistäydy hallitsemattomaksi. Yrityksen operatiivisen liiketoimintajohdon täytyy käydä hallituksen kanssa avoimesti läpi kaikki potentiaaliset riskit. Nyt korostuvat erityisesti digitaalisiin järjestelmiin kohdistuvat kybertietoturvauhat, joita 88 % hallituksista pitää vakavana riskinä.

Hallitukset haluavat toimitusjohtajilta informaatiota. Tuoreen tutkimuksen mukaan 70 % hallituksista haluaa yrityksen lisäävän riskienhallinnan teknologiainvestointeja ja tietoa kybertietoturvauhkista sekä yritystä uhkaavista tyypillisimmistä riskeistä.

Samaan aikaan toimitusjohtajien on tunnistettava yhdessä hallitusten kanssa myös toisilla toimialoilla ja rinnakkaisilla markkinoilla avautuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hallituksen ja toimitusjohtajan menestyksekäs tulevaisuuteen kantava kumppanuus edellyttää kykyä hyödyntää saatavilla olevaa informaatiota, jotta organisaatiot voivat operoida turvallisesti, luottamuksellisesti ja täysin tietoisina (360°) siitä mitä on tulossa.

Kokoavat kaiken yhteen

Käytännöllisemmällä tasolla hallitusten ja toimitusjohtajien täytyy myös löytää keinoja tehdä yhteistyötä digitaalisia kanavia pitkin, jotta yhteistyö ja viestiminen on aktiivisempaa ja päätöksenteko nopeampaa. Se onnistuu sitä varten suunnitellulla ratkaisulla, kuten esimerkiksi hallitusportaalilla.

Hallitusportaalin avulla hallitukset jäsenet ja toimitusjohtajat pääsevät helposti käsiksi nykyisen tiedon lisäksi myös historiadataan paikasta riippumatta. Toimitusjohtajat voivat käyttää myös portaalia informaation tietoturvalliseen jakamiseen, milloin vain ja nopeuttaa hyväksymisprosessia sekä uusien aloitteiden allekirjoittamista. 

Tässä artikkelissa listaamiemme vaatimusten lisäksi edellä kuvattu digitaalinen jouhevuus on ratkaisevan tärkeää, jotta hallitusten ja toimitusjohtajien välille muodostuu pitkäkestoinen kumppanuus digitaalisten ulottuvuuksien sekä liiketoiminnan menestyksen varmistamiseen.

Lisätietoja

Lisää tästä aiheesta saatavilla oppaastamme Digitaalisen hallituksen 5 tapaa toimia

Hallituksille, jotka ovat nyt valitsemassa yritykselle tulevaa toimitusjohtajaa luotsaamaan muutosta, olemme luoneet myös infograafin Digitaalisen toimitusjohtajan anatomia.