Det er på høy tid at styret selv blir digitale

I fjor skiftet det store bettingselskapet William Hill i Storbritannia ut sin administrerende direktør med selskapets leder for den digitale delen av virksomheten, Ulrik Bengtsson.

Bengtsson, som bare har vært hos William Hill siden april 2018, drev tidligere et svensk nettspillselskap.  

William Hill uttalte at endringen «var en del av en strategi om å bli et digitalt ledet og internasjonalt allsidig spillselskap» og å snu trenden med fallende lønnsomhet i nettdivisjonen. 

Det viktige ved denne utnevnelsen er at den er en del av en voksende trend i retning av digitalt lederskap. Over hele kloden søker flere og flere selskaper ledere med digital kompetanse som kan hjelpe dem gjennom de massive endringer som kommer.  

Tidligere så de kanskje etter en direktør med bakgrunn fra markedsføring eller kundebehandling. Eller de gjorde kanskje som Apple i 2011, som valgte en direktør med innkjøpskompetanse for å sette nytt fokus på bunnlinjen og den generelle lønnsomheten.  

Men i dag er det annerledes. Tradisjonelle selskaper med røtter i den førdigitale verdenen våkner opp til erkjennelsen av at de enten må endre seg dramatisk eller risikere å gå under.  

Så hva betyr dette for styret som er nødt til å håndtere disse endringene – og hvilke svar skal de gi?  

Det er ikke bare ledergruppene som endrer seg. Ta en kikk i tidsskrifter om ledelse, så finner du utallige råd fra eksperter om hva styrene bør gjøre for å styrke sin digitale kompetanse. Styrene blir for eksempel stadig fortalt at de må bli mer oppmerksomme på risiko knyttet til cyberspace. De får også det råd at de må sette seg inn i farene og fordelene ved nye teknologier som kunstig intelligens (AI), Blockchain osv.   

Alt dette er vel og bra. Men noe det snakkes mindre om, er hvordan styrene trenger å endre seg selv. Hvis styrene skal holde tritt med endringstakten i dagens verden og være i stand til å gjøre jobben på en god måte, holder det ikke med utdaterte metoder.  

For å oppnå dette bør styrene gå foran med et godt eksempel og gjøre bedre og mer effektiv bruk av teknologi i sine egne roller. I praksis vil dette bety å erstatte papirbaserte arbeidsmetoder med digitale.  

Eksempelvis kan en styreportalløsning bistå styret med følgende:  

  • Mer effektive og raskere måter å distribuere styredokumenter på  
  • Økt sikkerhet  
  • Bedre samhandling 
  • Bedre måter å arrangere møter på 
  • Mer effektive metoder for administrering av aktiviteter og diskusjoner etter møtene   

Og kanskje like viktig, en styreportal vil også oppmuntre og støtte arbeidet til digitalt fokuserte ledere og direktører som dagens organisasjoner prøver å rekruttere. 

Finn ut mer om hvordan du gjør styreprosessene digitale, ved å kontakte oss på +47 22 83 61 00 eller be om en demo av vår styreportal.