Hvordan få 1+1 til å bli mer enn 2?

På talerstolen sto også mange av landets skarpeste M&A -hoder og delte sine beste råd med de fremmøtte. Verdiskapning, suksesskriterier, verdsetting, etikk og kultur var blant temaene som ble diskutert.

Her har vi oppsummert de viktigste punktene:   

 

Avtalene som ikke ble noe av

Konferansens røde tråd syntes å være transaksjonene som ikke ble noe av. Faktisk var dette et tema som alle foredragsholderne var inne på, direkte eller indirekte.

For å trekke frem et par:

  • Mari Nygård synliggjorde ved hjelp av transaksjonstall fra Admincontrol, at «Failure to Launch» (datarom som aldri åpnes for kjøpergrupper) har økt med 34 % de siste to årene.
  • Wikborg Rein snakket om økt vektlegging av compliance og hensyn til ESG (Environmental, Social & Governance) som fører til at etiske hensyn velter flere avtaler enn tidligere.

Et vel negativt fokus på en konferanse som skulle handle om verdiskapning og hvordan få 1+1 til å bli mer enn to, tenker du kanskje nå? Tvert imot, her ligger selve nøkkelen til verdiskapingen. Som flere av konferansens bidragsytere var inne på, et oppkjøp bør være en planlagt del av selskapsstrategien, ikke skje som følge av opportunistiske innfall og tilfeldigheter.

For som den presenterte PWC-studien, «Creating Value Beyond the Deal», konkluderte med: Strategisk drevet oppkjøp hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å skape verdi som opportunistiske.

Når man har en strategisk tilnærming til selskapskjøp, vet man hva man ser etter, kan kommunisere tydeligere med oppkjøpskandidater, og varsellamper som gir utslag når det ikke er en god match larmer høyere. Så økningen i avtaler som ikke blir noe av, kan faktisk være et sunnhetstegn, som viser at M&A-aktørene er tydeligere på å definere suksesskriterier og jobber mer målrettet enn før.

Visma er et selskap med en tydelig og strategisk oppkjøpsstrategi som kjøper rundt 20 selskaper i året.  Selskapets CEO, Øystein Moan, kunne i samtaler med Geir Remman fortelle at han ukentlig takket nei til å gå inn i nye prosesser, og at Visma heller ikke var fremmet for å trekke seg fra igangsatte prosesser.

Hans råd til de som var tilstede var å snakke tidlig og tydelig om integrasjonsplaner og at man må tørre å risikere at det ikke blir noe av kjøpet som følge av dette.

Mari Nygård, Admincontrol Datarom, M&A konferanse
Mari Nygård kunne fortelle om en økning på 34 % i «Failure to Launch» de siste to årene.

 

Kulturen må stemme

Fra den strategiske siden av oppkjøpene, over til det som sies å spise strategien til frokost: Kultur var et annet gjennomgående tema.

«Kjøp selskaper der kulturen stemmer, det er vanskelig å endre kultur» rådet Øystein Moan. Dette ble støttet opp av PWC som trakk frem at inkompatible kulturer er en hyppig årsak til at en sammenslåing mislykkes.

For ikke å glemme risikoen du løper ved å kjøpe et selskap med «dårlig» kultur. Wikborg Rein advarte mot selskaper som tok lett på etikk og som fører en (u)kultur med f.eks. utstrakt forekomst av korrupsjon.

De rådet til å ta hensyn til ESG på alvor. ESG-brudd kan blant annet føre med seg:

  • Finansiell risiko
  • Omdømmerisiko
  • Etisk risiko
  • Rettslig risiko

Og med ett er vi over på Due Diligence…

Øystein Moan, Visma, Hegnar M&A Konferanse
– Kjøp selskaper der kulturen stemmer, det er vanskelig å endre kultur, rådet Øystein Moan salens tilhørere.

Due Diligence – viktigere enn noen gang

Tiden der Due Diligence, selskapsgjennomgangen, foretas etter avtalesignering er definitivt forbi. De siste årene har Due Diligence-prosessen blitt merkbart profesjonalisert og langt mer grundig. Hva som undersøkes og vektlegges er også i endring.

For software-giganten Visma, er Tech Due Diligence ikke uventet en vel så sentral del av gjennomgangen som finansiell, juridisk og kommersiell Due Diligence. Øystein Moan kunne fortelle at Vismas egne utviklere spilte en aktiv rolle i denne prosessen, og Visma var svært opptatt av å avdekke teknisk gjeld, som kan være langt verre og kvitte seg med enn annen gjeld.

Innen ESG, har det også skjedd endringer. Der dette tidligere ble betegnet som «housekeeping» og noe som kunne kikkes på etter closing, er det nå en viktigere del av Due Diligence og noe som løftes frem på et tidligere tidspunkt.

Som følge av økt profesjonalisering og kompleksitet, er det kanskje ikke så rart at også forberedelsene også starter tidligere? Tall fra Admincontrol viser at Pre Due Diligence er i ferd med å bli et populært bruksområde for datarom: Hele 20 % av nye portaler åpnet hos Admincontrol i 2019 er forberedelsesportaler (preparation portals).

Kort oppsummert, så ser vi at flere transaksjoner aldri blir noe av, at det er viktig at kulturen stemmer når man kjøper et selskap og at forberedelser til en transaksjoner begynner stadig tidligere.

Kanskje dette er noe å ta med seg hvis M&A er på agendaen i ditt selskap?


Slik bruker våre kunder datarom

Steps of the M&A Process

Due Diligence Sjekkliste