Nyttårsforsett for effektive styrer

Godt nytt år!

Det er noe forfriskende med et nytt år: Nå stiller man med blanke ark og nye muligheter. Med andre ord en gylden anledning til å vurdere sine eksisterende rutiner og etablere noen nye. Her er fem forslag til nyttårsforsett for styremedlemmer og ledere som ønsker å effektivisere styrearbeidet sitt i 2017:

1: «Jeg skal alltid være godt forberedt til styremøtene»

Det er du kanskje allerede? Men skal vi tro denne undersøkelsen fra PWC (2016) er det imidlertid rom for forbedring hos mange: 35 % av respondentene oppgir at noen i styret burde byttes ut. Forklaringen som oppgis flest ganger, er at vedkommende ikke er tilstrekkelig forberedt til møtene (25 %).

Visste du at en styreportal er med på å øke kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for styret (BCG 2016) og kan bidra til at det er enklere å stille godt forberedt?

2: «Vi skal gå over til papirløse møter»

Selskapet ditt har kanskje snakket lenge om det grønne skiftet? Nå er det på tide at styret også tar del i omstillingen.  Et steg i riktig retning, er å bytte til papirløse styremøter. Se for deg bunken med sakspapirer som følger med et styremøte, gang den med antall styremedlemmer og så med antall styremøter i løpet av året. Noen sender dessuten fremdeles papirene ut med bud. Det er liten tvil om at å gå over til et papirløst styre er et miljøvennlig tiltak.

Les også: 5 gode grunner til å bli papirløse i styrerommet.

3: «Jeg skal ta cybersikkerhet på alvor»

Stadig flere anerkjenner at IT-sikkerhet er et tema styret må bry seg om. En spørreundersøkelse fra Spencer Stuart (2016), avdekker at cybersikkerhet nå er inne på topp tre listen over temaer som styret må prioritere. Samtidig er tendensen fortsatt at styret først hører om temaet når det alt har skjedd en alvorlig hendelse.

I 2017 må spørsmål knyttet til IT-sikkerhet må løftes opp fra IT-avdelingen og inn på styrets agenda, og styret må ta del i utformingen av den preventive strategien, ikke kun fatte hastevedtak i etterkant av sikkerhetsbrudd. Som styremedlem, hvorfor ikke gjøre en ekstra innsats for å forstå truslene og hva som bør gjøres? Ta initiativ til at temaet kommer på agendaen. Inviter IT-sjefen eller selskapets sikkerhetsansvarlig til et styremøte for en presentasjon av dagens situasjon og trusselbilde, prognoser og spådommer for fremtiden, samt strategi og tiltak.

4: «Jeg skal opparbeide meg mer digital kompetanse»

Et annet tema som fortjener en sentral plass på styrets agenda, er digitalisering. Digitalisering er en gjennomgående trend i samfunnet, alt som kan digitaliseres vil digitaliseres heter det seg. Og styret kan heller ikke stå utenfor digitaliseringsprosessen: Digitalisering må inn i styrets agenda, styret må styrke sin digitale kompetanse og utrustning, og ta en ledende rolle i selskapets digitaliseringsprosesser.

Les også: Styrearbeidet har blitt digitalt – henger du med?

5: «I år skal vi gjennomføre en styreevaluering»

Om styret ikke allerede gjennomfører styreevalueringer, er det kanskje på tide å etablere rutiner for dette? Evalueringene bør ikke komme for tett på hverandre, da risikerer man at de etter hvert mister betydning og ikke prioriteres. For å spore effekten av tiltak og utvikling over tid, bør de heller ikke komme for sjelden. En gang i året er perfekt, kanskje alt på årets første styremøte?

Lykke til!