Vellykket M&A Seminar

I går var vi del av Hegnar Media og Finansavisens M&A seminar på Grand Hotel i Oslo. En ettermiddag viet til Mergers and Acquisitions – oppkjøp, salg og omorganisering av selskaper, med mange ledende eksperter på talerstolen.

Her er tre ting vi bemerket oss:

1: Pre-due diligence blir stadig mer aktuelt

Flere av seminarets foredragsholdere kom innom pre-due diligence med en klar anbefaling om å starte due diligence prosessen så tidlig som mulig. Gjerne flere år før tentativt exit-tidspunkt.  Da har man et godt utgangspunkt, både dersom planene går som tenkt og dersom det plutselig dukker opp en potensiell kjøper før man har planlagt. Timing er avgjørende i M&A som i de fleste andre kjøp og salgsprosesser, og med pre-due diligence og dokumentasjonen i orden, er selskapet best mulig rustet til å raskt sette i gang salgsprosessen når timingen er riktig – og dermed bedre forutsetninger for å sikre seg best mulig pris.

Vi opplevde også at pre-due diligence opptok salens tilhørere, på Admincontrol sin stand fikk vi mange spørsmål rundt hvordan dette kunne løses og hvordan man kunne benytte datarom fra Admincontrol i pre-due diligence prosessen.

2: Antikorrupsjons Due Diligence & omfattende mediesøk viktigere enn før

Å hevde at man ikke visste, er ikke lenger en god nok unnskyldning. Det forventes at man bruker alle virkemidler man har tilgjengelig, og kravene til grundige undersøkelser er større enn noen sinne.  Både det å avdekke eventuell korrupsjon eller andre uforsvarlige forhold i selskapet som vurderes kjøpt, og forebyggende arbeid i selskaper man allerede er inne på eiersiden til, gjør seg stadig mer gjeldende. Dette ses i sammenheng med at samfunnsansvar og etiske hensyn i større grad enn før havner på styret og toppledernes agenda. Denne tendensen kan tilskrives økt fokus og innstramninger fra myndighetene samt konsumentenes nye krav og økte bevisstgjøring.

Det forventes også at man foretar seg omfattende mediesøk og overvåkning. Omtale av selskapet, nøkkelpersoner, industrien for øvrig, ikke bare i redaksjonelle medier, men også det som sies i diskusjonsforum og blogger, blir tatt med i vurderingen.

Å kunne bevise at man har gjort alt man kunne, kan bli avgjørende for å redusere straff og bøtelegging ved en eventuell gransking i etterkant av oppkjøp. Virtuelle datarom, der alle dokumenter, samt alle spørsmål og svar -prosessene, lagres sikkert, søkbart og enkelt tilgjengelig, blir i så måte stadig viktigere.

3: Strengere krav til styrene

Vi ser en profesjonalisering av styrearbeidet på en rekke arenaer, og M&A er intet unntak. Det forventes at styret tar en aktiv rolle på dette området. Antikorrupsjon og sosialt ansvar havner på styrets bord, så vel som at styret er overordnet ansvarlig for virksomhetens lønnsomhet og vekst. Handlingsrommet strammes inn og due diligence prosessen blir mer omfattende. Følgen av dette er at M&A-prosesser og beslutninger tar lenger tid enn tidligere.

Hva slags dokumenter må du ta med i en due diligence?

Kontroll på alle relevante dokumenter er et godt utgangspunkt for en due diligence. Last ned vår sjekkliste for å lære mer om hvilke dokumenter som må tas med.