Webinar: Veien til en vellykket transaksjonsprosess

Hvordan forbereder man seg til et virksomhetssalg? Hvilke faser går man gjennom i salgsreisen? Og hva bør man tenke på underveis?

Stegene i salgsreisen

Sammen med Erlend Balsvik, Partner i advokatfirmaet Bull & Co, har vi sett nærmere på transaksjonsprosessen og stegene i salgsreisen.

Her kan du lese et kort sammendrag av temaene som ble gjennomgått. Registrer deg til webinaret for å få tilgang til opptaket og presentasjonene til foredragsholderne.

Salgsreisens mange faser

Salg av en virksomhet er en omfattende prosess, der man i de fleste tilfeller vil gå gjennom en rekke faser.

Bull & Co deler inn salgsreisen i disse fem fasene:

  1. Kartlegging og modningfase
  2. Presentasjon og forhandlingsfase
  3. Due diligence
  4. Prisfastsettelse og avtale
  5. Gjennomføring av overtakelse

Når er et selskap modent for salg?

Er virksomheten klar for et møte med kjøpere eller investorer? I salgsreisens første fase gjøres et viktig grunnarbeid som vil få konsekvenser for stegene videre og det endelige resultatet. Her kartlegges bl.a. selskapets modningsgrad og man analyserer kjøpermarkedet og beslutter transaksjonsform.

Hva er selskapet verdt?

Funnene i kartleggingfasen avgjør om et salg er å anbefale på nåværende tidspunkt. Kommer man frem til at selskapet er modent for å selges, går man over i den neste fasen; presentasjon og forhandlingsfasen.

Her utarbeides viktige dokumenter som prospekt og konfidensialitetserklæringen, og selskapet verdsettes. Deretter går man videre til sammenligning av bud (ved strukturelle prosesser) og utarbeidelse av term sheets.

Betydningen av due diligence – Hva er konsekvensene ved funn i due diligence?

I salgsreisens tredje fase står due diligence, selskapsgjennomgangen, for tur. Dette er en viktig øvelse som kan få store konsekvenser for prosessen videre. Funn i denne fasen kan avgjøre om salget i det hele tatt blir en realitet, og til hvilken pris.

Det er også i denne fasen at datarom gjør seg gjeldene som et viktig verktøy, og tilfører struktur, sikkerhet og kontroll til prosessen.

På slutten av webinaret, går Nils Rynning Mork, Business Development Manager i Admincontrol gjennom de sentrale funksjonene i vårt datarom og illustrerer hvordan man strømlinjeformer due diligence prosessen ved hjelp av løsningen.