Clean Room i due diligence-prosesser

Hva er et Clean Room? Og er dette noe du har behov for? Dette er spørsmål vi kommer til å svare på i dette blogginnlegget.


Det er ikke lenge siden bruk av et datarom i en transaksjon var synonymt med et fysisk rom fylt med filer og mapper. I dag utføres de fleste due diligence-prosesser i et sikkert virtuelt datarom.

Hvis du utfører eller planlegger å utføre en due diligence-prosess i et datarom, kan det hende du har hørt om Clean Room. Men, vet du hva vi bruker dette til? Og hvordan kan du vite om det er noe du har behov for?

I dette blogginnlegget svarer vi på de viktigste spørsmålene om Clean Room.

Et Clean Room er et datarom i datarommet, som brukes til å dele informasjon med svært begrenset tilgang.
  1. Hva er et Clean Room?

Det er i bunn og grunn et datarom i datarommet, som brukes til å dele informasjon med svært begrenset tilgang.

  1. Hvorfor trenger du et Clean Room når datarommet allerede er sikkert?

I en due diligence-prosess er det TO hovedgrunner til at deling av informasjon med mulige kjøpere i de sikre omgivelsene datarommet gir, kanskje ikke er tilstrekkelig:

DUE DILIGENCE SJEKKLISTE

Du har kanskje forretningshemmeligheter du ikke er villig til å dele før avtalen er inngått.

  • Dessuten sier konkurranseloven at du ikke kan dele informasjon som kan føre til prisbinding eller uønsket transparens. Den generelle regelen er at partene skal kunne fortsette som før hvis en transaksjon ikke finner sted som planlagt.
  1. Hvem har tilgang til Clean Room?

Clean Room brukes vanligvis bare av datarommets administrator og noen få av kjøperens rådgivere – også kalt Clean Team.

Mari Nygård gir deg innsikt i hvorfor det kan være lurt å ha et Clean Room i due diligence-prosessen
  1. På hvilken måte er informasjonen i Clean Room nyttig?

Etter å ha gjennomgått informasjonen i Clean Room, leverer Clean Teamet en rapport til sin klient som kan være avgjørende for om transaksjonen inngås eller ikke. Basert på sin kjennskap til målet og de potensielle kjøperne, kan Clean Team lage en rapport som budgiveren bruker til å treffe en informert beslutning uten å kjenne alle detaljene.

  1. Hvordan konfigureres et Clean Room?

Spør dataromleverandøren din! Admincontrol er en ledende leverandør av datarom for due diligence. Kontakt oss for å finne ut mer om vår datarom eller Clean Room-funksjonalitet. Eller be om en demo.

[form id=»13″ button_text=»F%C3%85%20EN%20DEMO%20HER%20″ /]

Les mer om: