Effektiv Due Diligence


Hva er due diligence?

Due diligence, selskapsgjennomgangen, er en sentral og kritisk del av restruktureringer, salg av selskaper og ved vurdering av nye strategiske partnerskap. Man må være forberedt på å vise fram alt fra kundekontakter til bonusavtaler, patentbeviser og veldig mye annet.

Datarom som verktøy i en effektiv due diligence

Kontroll på alle relevante dokumenter er et godt utgangspunkt i due diligence. Det er også viktig å tenke på at forretningskritisk informasjon skal kunne deles med interessenter som ikke er en del av selskapet.

Et datarom er velegnet for å oppbevare og strukturere data, og legger til rette for sikker og enkel informasjonsdeling med eksterne parter.

Dataromsfunksjonalitet som effektiviserer og sikrer due diligence prosessen

Her er noen av funksjonene som bidrar til å gjøre datarom til et nyttige verktøy i due diligence:

  • Tilgangsstyring: Viktig funksjon når prosessen går i gang og ulike parter skal inviteres inn i datarommet for å vurdere informasjon
  • Spørsmål og svar: Datarom med Q&A funksjonalitet sikrer at mengden av forespørsler i Q&A prosessen delegeres, besvares og loggføres på en kontrollert og effektiv måte
  • Loggføring og rapportering: All brukeraktivitet i datarommet loggføres og er tilgjengelig via rapporter
  • Arkiv og eksport etter endt prosess: Eksport av komplett datarom og Q&A historikk. Full mappestruktur bevares til gjenbruk og dokumentasjon

Due diligence sjekkliste

For finansiell og juridisk due diligence

Kontroll på alle relevante dokumenter er et godt utgangspunkt for en due diligence. Få oversikt over dokumentene du trenger i en finansiell eller juridisk due diligence med vår sjekkliste.

Last ned sjekkliste