Clean Rooms

Hva er Clean Rooms og når trenger du det?

Virtuelle datarom er i dag et naturlig valg når man skal dele sensitiv informasjon på en sikker og effektiv måte i due diligence og andre virksomhetskritiske prosesser. Tilgangskontroll, muligheten til å kontrollere hvilke brukere som skal kunne lese, laste ned og skrive ut hvilke dokumenter, er en vesentlig funksjon for mange.

I datarom som tilbyr Clean Room funksjonalitet, får man ytterligere et nivå av adgangskontroll.

Et Clean Room kan beskrives som et datarom inne i datarommet, med svært begrenset tilgang.

Hvorfor trenger man et Clean Room i et allerede sikkert datarom?

I due diligence er det to hovedgrunner til at deling av informasjon med mulige kjøpere i de sikre omgivelsene datarommet gir, ikke alltid er tilstrekkelig:

  • Selgersiden sitter på svært sensitiv informasjon som de ikke ønsker å dele før avtalen er inngått
  • Konkurranselovens krav om at man ikke skal dele informasjon som kan føre til prisbinding eller uønsket transparens

Den generelle regelen er at partene skal kunne fortsette som før hvis en transaksjon ikke finner sted som planlagt.

Hvem har tilgang til et Clean Room?

Clean Rooms benyttes vanligvis av datarommets administratorer på selgersiden og noen få av kjøperens rådgivere – også kalt et Clean Team.