Forberedelsesportal

Hva er en forberedelsesportal og hvordan kommer du i gang?

Å selge et selskap er en tidkrevende og kompleks prosess. Å ha et datarom på plass tidlig i prosessen gir tid til å forberede seg ordentlig og få en komplett oversikt over nødvendig dokumentasjon. Mange foretar også en selgers due diligence, for å få en intern gjennomgang før interessenter kommer på banen.

En forberedelsesportal er et begrenset datarom med alle nødvendige funksjoner for å foreta forarbeid og forberedelser før mulige kjøpergrupper inviteres inn i datarommet.

Hva er inkludert i en forberedelsesportal?

Admincontrols pakker for forberedelser inkluderer blant annet:

  • Ubegrenset datavolum
  • Ubegrenset antall brukere
  • Oppsett og indeksering
  • 30 minutters opplæring og prosjektledelse fra dedikert Client Manager
  • Enkel oppgradering til komplett datarom

Når bør man starte?

Det er ingen fasit her, men et generelt råd er å starte forberedelsene så tidlig som mulig, ettersom man aldri vet når det kommer en mulighet.

Våre kunder bruker typisk en forberedelseportal i 1-6 måneder før portalen oppgraderes til et fullt datarom og åpnes opp for kjøpergrupper.

Vi ser også visse brukertilfeller der portalen benyttes over flere år. Innenfor Private Equity er det ikke uvanlig å åpne en slik portal kort tid etter at selskapet er lagt til i PE-porteføljen og brukes under hele eierperioden.

22%Av Admincontrols datarom i 2019 var forberedelsesportaler

Hvordan oppdatere til komplett datarom?

Oppdateringen til et datarom med alle funksjoner, gjøres enkelt ved å invitere inn brukere som tildeles kjøperrolle(r) i portalen. Ved å invitere inn kjøpere, får du et varsel om at abonnementet endres fra forberedelseportal til datarom, og ved å bekrefte endringen har du oppgradert og er klar for neste fase i prosessen: Due diligence.

Hvordan komme i gang?

Du kan enkelt kjøpe en forberedelsesportal i Admincontrols nettbutikk. Etter gjennomført kjøp, får du umiddelbart tilgang til portalen og kan starte forberedelsene. Du får også utnevnt en dedikert Client Manager som kan kontaktes for spørsmål eller om du ønsker en gjennomgang av plattformen før du setter i gang.

Hva koster en forberedelsesportal?

Forberedelsesportaler fra Admincontrol koster 3000,- per måned. For en komplett oversikt over priser og pakker, samt årlige fakturaalternativ, besøk nettbutikken vår.