Secure Messaging

Hvordan sørge for sikker kommunikasjon innad i M&A teamet?

Underveis i en transaksjonsprosess, er det høyst sannsynlig at medlemmer av selger teamet eller et av kjøper teamene støter på emner de trenger å diskutere innad i sitt respektive team.

Vår erfaring er at denne kommunikasjonen ofte finner sted i usikre kanaler, med risiko for at informasjon kommer på avveie og at handelen settes i fare.

Med Secure Messaging kan du enkelt og sikkert diskutere med teamet ditt innad i datarommet.

Hva er Secure Messaging?

Secure Messaging er en innebygd og skreddersydd modul i Admincontrols datarom.

Med Secure Messaging aktivert kan medlemmene av et team (selger-teamet eller et av kjøper-teamene) kommunisere sikkert og effektivt innad i teamet. Sensitive opplysninger forlater dermed ikke datarommet.

Hva koster det å bruke Secure Messaging?

Secure Messaging moduelen er inkludert kostnadsfritt i alle datarom fra Admincontrol, også forberedelsesportaler.

Det er med andre ord ingen grunn til å diskutere sensitiv transaksjonsinformasjon i usikre kommunikasjonskanaler, er det vel?

Kontakt oss

Monica D. Tang

Business Development Manager

E-mail

Nils Rynning Mork

Business Development Manager

E-mail