Effektivt styrearbeid i en styreportal

Den digitale transformasjonen har vært med på å endre styrearbeid de siste 10 årene, og et effektivt styrearbeid har aldri vært mer viktig. Det å jobbe papirløst har blitt en selvfølge, og viktigheten av å ha enkel tilgjengelighet til alle dokumenter har aldri vært større. En styreportal har blitt et viktig verktøy i profesjonelle styrer, og her får du en rask innføring i hvorfor så mange velger å investere i en.

Digitalt styrearbeid er sikkert, enkelt og papirløst

Med en styreportal kan du enkelt jobbe papirløst med sensitive dokumenter. Alle dokumenter er lagret digitalt og sortert i mapper som gir god oversikt, i tillegg til at dokumenter er tilgjengelig både online og offline. Et digitalt og effektivt styrearbeid vil automatisk gi deg bedre kontroll på dokumenter, og møter vil bli mer oversiktlig og tidseffektivt. Med funksjoner som elektronisk signering, board book, sikker meldingstjeneste, annotering og en rekke andre funksjoner, så forenkler styreportalen hele prosessen for styreleder, styresekretær og styremedlemmer. Både når det gjelder planlegging, gjennomføring og etterarbeid av styremøtet.

Digitalt – den eneste måten

En av de viktigste grunnene til at flere velger å digitalisere styrearbeidet, er for å få et mer effektivt styrearbeid og ha muligheten til å jobbe hvor som helst og når som helst med tilgang til historisk arkiv. I en styreportal har elektronisk signering blitt en selvfølge, og du er ikke lenger bundet til kontoret eller tilgang til utstyr som skrivere og skannere. Elektronisk signering er en enkel og sikker måte for å signere dokumenter. For styreleder eller administrator forenkler det ikke bare etterarbeidet på styremøtet, men du har også full kontroll på hvem som signerer. Skulle det oppstå at signaturer mangler innen viktige frister, så kan det sendes ut påminnelse via sms og e-post til de som mangler signatur.

Lær deg e-signering på 15 minutter.

Effektivt styrearbeid, Trygt og sikkert

Budsjettering, fusjonering og strategi er et lite utvalg av sensitive emner som tas opp i styrerommet og hvor det utarbeides styrepapirer som underlag. Det å få styrepapirene på avveie kan være kritisk for en bedrift, både internt og eksternt. Med en styreportal oppbevares sensitive dokumenter trygt og sikkert, og de er tilgjengelig bare for registrerte brukere med tilgangsrettigheter. Skulle enheter med offline data bli borte eller stjålet, kan innholdet enkelt fjernes med fjernsletting. Datasikkerhet er svært viktig for Admincontrol og våre kunder, og sikkerhetstiltak og internkontroll er baser på og fundamentert i vår ISO 27001:2013 sertifisering.