Styreevaluering

Effektiv forbedring av styrearbeid med en komplett og integrert styreevaluering

Alt på ett sted 

Administrer hele evalueringsprosessen i din styreportal 

Kom raskt igang

Vår best practice evaluering er klar til utsendelse fra portalen

Effektiv rapportering

Alt skjer inne i styreportalen. Fra utsendelse og svar til ferdig rapport

Øk svarprosenten 

Automatiserte påminnelser og en tydelig oversikt gir full kontroll mens undersøkelsen pågår

Skalerbare resultater 

Få en automatisk generert rapport med tydelig oversikt av resultatene

Effektiviser styrearbeidet 

Del resultater fra evalueringsprosessen med styret med vår automatisk genererte rapport som både gir et overordnet sammendrag og går i dybden. Strukturerte evalueringer av styret fremmer en tilbakemeldingskultur basert på åpenhet. Bruk innsikten til å identifisere styrker og svakheter, definere nye ansvarsområder, styrke risikostyring og gi verdifull informasjon til nominasjonskomiteen.

Følg beste praksis

Gjennomføring av årlig styreevaluering er anbefalt virksomhetsstyring og i enkelte land også pålagt.

Anvend Admincontrols styreevaluering for å utvikle styrets kompetanse, sammensetning og samarbeid. Evalueringen er basert på alle relevante prinsipper for god styreskikk og beste praksis.

Les mer om Admincontrols partnerskap med TLT Leadership og deres modul for styreevaluering på vår blogg.

Øk engasjementet blant styremedlemmene 

Få styremedlemmene med på laget med en profesjonell evalueringsprosess basert på TLT Leadership’s kompetanse og erfaring fra ulike styreverv. Undersøkelsen består av korte, raske og svært fokuserte spørsmål strukturert på en måte som gir konkrekt innsikt.

Kontakt oss for å lære mer om styreevaluering