Styrerommet: The digital habits of resilient boards

Digital transformasjon revolusjonerer effektiviteten og skaper nye arbeidsvaner på tvers av organisasjonene. I hvor stor grad må styrene endre sine arbeidsmåter, og hvordan skal de få det til?

Last ned denne e-boken for å lese mer om:

  • Hvilke teknologiske investeringer styret bør vurdere
  • Hvorfor det blir nødvendig å samarbeide tettere med hele styret, ledelsen og selskapet
  • Råd for styreleder, styremedlemmer, styresekretærer og ledelsen

The Digital Habits of Resilient Boards - Last ned

    Nyhetsbrevet vårt er på engelsk og sendes 2-4 ganger i året. Du kan melde deg av igjen når du måtte ønske.