Elektronische handtekeningen

Volledig overzicht
en controle

Onderteken de notulen van bestuursvergaderingen en andere bedrijfsdocumenten eenvoudig, veilig en in overeenstemming met de bedrijfs- en officiële richtlijnen. Admincontrol biedt speciale oplossingen voor het elektronisch ondertekenen van documenten via sms en beveiligde nationale eID’s, zoals BankID.

Voordelen van elektronische handtekeningen

Efficiënt

Snel en efficiënt beheer van het gehele ondertekeningsproces

Zeker

Veilig en juridisch bindend (afhankelijk van de lokale wetgeving), op maat gemaakt voor verschillende markten

Volledige controle

Volledige controle en overzicht van ondertekende documenten

Gebruiksvriendelijk

Vereenvoudigt het ondertekenen voor de bestuursleden

Zijn elektronische handtekeningen juridisch bindend?

Het korte antwoord is: ja, elektronische handtekeningen zijn net zo bindend als fysieke handtekeningen op papier, maar al onze klanten moeten de lokale wettelijke vereisten controleren.

Er zijn verschillende oplossingen en technologieën op de markt met verschillende niveaus van vertrouwen en juridische kracht. De Admincontrol-oplossing omvat twee opties, beide in overeenstemming met de EU eIDAS-normen: Geavanceerde handtekening en Beperkte handtekening.

Geavanceerde handtekeningen zijn gebaseerd op een toonaangevende technologie voor digitale handtekeningen en zijn zowel veilig als juridisch bindend.
Deze oplossing is beschikbaar in de Scandinavische markten die BankID (Noorwegen en Zweden), NemID/MitID (Denemarken) en de Finse Bank ID gebruiken. Het is compatibel met de internationale handtekeningregelgeving en is een geavanceerde elektronische handtekening onder de EU eIDAS-verordening.

Beperkte handtekening is een alternatieve, op sms gebaseerde oplossing die in alle markten beschikbaar is. Dit is een elektronische handtekening op basis van eenvoudige verificatie. De persoon wordt geïdentificeerd door toegang tot Admincontrol gecombineerd met een eenmalig wachtwoord voor het voltooien van de ondertekening van een specifiek document. Deze oplossing wordt gebruikt om toestemming of goedkeuring van digitale documenten, zoals contracten, te verkrijgen en wordt in de meeste landen als rechtsgeldig erkend.

Geavanceerde of beperkte handtekening?

  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat het gebruik van een elektronische handtekening als geldig wordt erkend voor de te ondertekenen documenten met behulp van de e-handtekeningoplossingen van Admincontrol.
  • Er kunnen wettelijke, officiële of organisatorische vereisten zijn om een document te ondertekenen met
  • Sommige landen kunnen aanvullende vereisten hebben voor bepaalde soorten documenten.

Beveiliging

De beveiliging van de ondertekeningsoplossing hangt af van het technische ontwerp en de complexiteit erachter. Een oplossing waarbij het document per e-mail wordt ontvangen en een PDF-versie elektronisch wordt ondertekend en per e-mail wordt teruggestuurd, heeft dan ook een heel ander beveiligingsniveau dan een oplossing die ook de verzending en opslag van het document regelt en die BankID implementeert of biometrische autorisatie. Het voordeel van de oplossing van Admincontrol is dat u volledige controle heeft over wie de inhoud van het te ondertekenen document kan zien.

DeEen eIDAS-compatibele oplossing voor elektronische identificatie en elektronische handtekening in Noorwegen zal ook in andere Europese landen voldoen.


Møyfrid Øygard | Managing Director in Admincontrol

Meer vragen en antwoorden met betrekking tot e-handtekeningen en beveiliging

De oplossing moet gebruik maken van veilige en goedgekeurde op eID gebaseerde identificatiemethoden. Naast het vertrouwen in de handtekening, moet u ook de beveiliging van de toegang tot de documenten en de beveiliging van de distributiemethode voor de ondertekeningsverzoeken beoordelen.

Naast het vertrouwen in het type ondertekening zelf, moet u overwegen hoe de ondertekening van een elektronisch ondertekend document op een later tijdstip kan worden gevalideerd.

Admincontrol vertrouwt op erkende en compatibele formaten waardoor juridische validatie kan worden uitgevoerd in elke gestandaardiseerde PDF-reader, zodat u geen toegang nodig heeft tot speciale software of de ondertekeningsoplossing zelf om de e-handtekening te valideren.

Bestuursdocumenten en andere overeenkomstdocumenten die ondertekend moeten worden, bevatten vaak gevoelige informatie. Overweeg daarom het volgende: Hoe zeker weet u dat de oplossing die u kiest geschikt is om de informatie in het document zelf op te slaan?

Admincontrol is zeer beveiligingsgericht, gecertificeerd volgens ISO 2700: 213 en SOC 2, en ondergaat regelmatig externe beveiligingstests en is als zodanig in staat om oplossingen te bieden met een hoog niveau van vertrouwen, zodat u ervan op aan kunt dat uw informatie veilig wordt opgeslagen en gedeeld met de door u aangewezen gebruikers van de oplossing

Vraag een demo aan voor elektronisch ondertekenen

    Onze nieuwsbrief is in het Engels en wordt 2-4 keer per jaar verstuurd. U kunt op elk gewenst moment opzeggen.