Advokatfirman Schjødt om M&A och deras senaste sammanslagning med Hamilton [höjdpunkter från webbseminariet]

Den norska advokatfirman Schjødt är inte bara en erkänd topprådgivare inom företagsöverlåtelser (M&A) i Norge, utan även aktivt engagerade i sammanslagningar och förvärv för egen räkning.

  • I januari, med Michelet & Co, en norsk advokatbyrå specialiserad på olje- och gassektorn
  • I oktober tillkännagav Schjødt att man går samman med den svenska advokatfirman Hamilton.

Med den senaste sammanslagningen med Hamilton (de sammanslagna bolagen kommer att gå under namnet Schjødt) har Schjødt blivit den första gränsöverskridande norsk-svenska advokatfirman i toppskiktet.  Admincontrol var datarumleverantören i denna sammanslagning och vi följde tillkännagivandet med stort intresse.

Mari Nygård, chef för virtuella datarum på Admincontrol, fick nyligen möjlighet att sitta ner med Olav Kolstad, Partner och ordförande för Schjødt, för ett samtal om Schjødts M&A-strategi och fortsatta tillväxtambitioner.

Under samtalet – som finns tillgängligt som ett on-demand-webbseminarium – kom de in på flera intressanta ämnen som:

  • Syftet med sammanslagningarna
  • Lärdomar från projekten
  • Likheter och olikheter i kulturen och andra aspekter mellan Norge och Sverige
  • Hur Schjødt arbetar med att förena företagens kulturer och integrationer efter fusionen
  • Hur sannolikt han tror att det är att fler skandinaviska advokatbyråer kommer att följa Schjødts exempel
  • Schjødts framtida tillväxtambitioner

Se inspelningen här eller läs vidare för en snabb sammanfattning.

Tillväxt som drivkraft

Även om syftet med de båda sammanslagningarna var olika, så hade de tillväxt som en gemensam drivkraft, säger Kolstad. Genom sammanslagningen med Michelet & Co såg Schjødt en möjlighet att ytterligare stärka sin expertis inom olje- och gasindustrin, och vid sammanslagningen med Hamilton var den geografiska expansionen till Sverige en viktig drivkraft.

Näst efter Norge är Sverige det land som vi har mest att göra med idag, och med expansionen strävar vi efter att bli en one-stop-shop för våra kunder som är baserade i båda länderna, förklarar Kolstad.

Hur lyckas man med integrationen?

Jämfört med övriga Europa, där sammanslagningar mellan advokatbyråer över gränserna är vanligare, har skandinaviska advokatbyråer traditionellt varit mer bundna av nationsgränserna. Sammanslagningen av Hamilton och Schjødt är något nytt; kommer andra advokatbyråer att följa efter eller kommer det att vara ett fristående exempel?

Det beror förmodligen på hur framgångsrik sammanslagningen visar sig vara.

Det är en sak att genomföra affären, en annan att implementera den ett framgångsrikt sätt – Olav Kolstad, Partner & Ordförande, Schjødt

Från och med den 1 januari 2020 kommer Schjødt och Hamilton att verka som ett företag; Schjødt, med fullt integrerade (IT-)system och nyckelpersoner från Hamilton som ingår i ledningsgruppen. Företagskulturen har också varit en viktig fråga. Kolstad berättar att de var mycket väl medvetna om – och aktivt kommunicerade – den starka Schjødt-kulturen:

Vi har varit mycket öppna om Schjødts kultur och att det vid en potentiell sammanslagning är Schjødts kultur som vi vill bygga vidare på” – Olav Kolstad, Partner & Ordförande, Schjødt

Lyssna på webbseminariet för att höra mer om kultur och integrationer

 

Vad händer härnäst?

Vi passade även på att fråga Olav Kolstad om var han tror att Schjødt kommer att vara om 3 till 5 år, och vilka förändringar han förutser att advokatbyråer kommer att ställas inför de närmaste åren.

Det är i det närmaste omöjligt att prata om framtiden utan att komma in på teknik. I den juridiska världen, liksom i de flesta andra branscher, talas det mycket om och används det många modeord för ny teknik, en omvälvning av branschen och digitalisering. Kolstad har också noterat detta. Hittills har han inte sett så många praktiska användningsfall för detta kopplat till hans roll, men han erkänner att det är ämnen som den juridiska världen måste kunna hantera, att göra vad som är bäst för deras klienter.

För Schjødts del, berättar han, kommer de närmaste åren att användas för att bli ETT företag och fokus på att utveckla tanken på ett företag över gränsen till Sverige.