De nordiska länderna är de mest digitala länderna i världen

 … men många små och medelstora företag har fortfarande långt kvar när det gäller datasäkerhet.

I Digibarometer-undersökningen 2017 blev Norge utsett till världens mest digitaliserade land. Hack i häl kommer Finland, Sverige och Danmark. Det är finska Etlatieto, en gren av forskningsinstitutet Etla, som har studerat och jämfört hur ett tjugotal länder använder digitalisering. Etlatieto har tittat på villkoren för digitalisering i länderna, hur digitaliseringen används idag, och vilka effekter den har. Man har undersökt hur digitaliseringen ser ut i företag, hos privatpersoner och inom den offentliga sektorn.

Digitaliseringsvågen innebär oändliga möjligheter att utveckla dig själv och ditt företag, men den kan också bjuda på många utmaningar. Vi minns alla utpressningsvirusen WannaCry och Petya som slog till mot samhällskritiska aktörer runt om i världen tidigare i år.  I takt med att vi blir allt mer digitaliserade blir det också allt viktigare att vi skyddar oss mot liknande attacker.

Många hål att täppa till

Även om de nordiska länderna har blivit mer digitaliserade och bättre på datasäkerhet, så finns det helt klart förbättringspotential. Enligt NorSIS är det fortfarande ett problem att vissa samhällsområden hamnar utanför. Den största utmaningen är små och medelstora företag. De flesta företag i Norge har färre än 20 anställda och saknar ett överordnat säkerhetssystem.

– Små och medelstora företag har ofta mindre fokus på att installera adekvata säkerhetssystem. Dessutom är det många som tycker att det är en stor investering, säger Admincontrols säkerhetsansvarige, Ole Martin Refvik.

Han tillägger att det är minst lika viktigt att små företag har god säkerhet som stora företag

– Att förlora känslig information kan lätt lamslå små företag, för att inte tala om att det kan förstöra deras rykte. Det är lätt att tänka ”det här händer inte mig”, men man kan aldrig vara helt säker. Om man inte har ordentliga säkerhetssystem på plats så är man naturligtvis mycket mer sårbar för hackerattacker utifrån.

 

Välj bra och etablerade lösningar

Refvik råder små och medelstora företag att välja bra och etablerade säkerhetslösningar som är enkla att använda.

– Det är viktigt att hålla jämna steg med digitaliseringen, men det får inte ske på bekostnad av säkerheten. Med Admincontrols lösningar kan man enkelt samarbeta både digitalt och säkert. Känsliga handlingar kan tryggt delas och man har tillgång till dem oavsett var man befinner sig.

Måste ta säkerheten på allvar

Refvik anser att säkerhet är ett ämne som bör lyftas betydligt högre upp på dagordningen i både små och stora företag. – Många ser på säkerhet som något besvärligt, inte som ett värde i sig. Det är en attityd som behöver förändras. På Admincontrol är alla utbildade i säkerhet. Här får alla medarbetare lära sig allt från hur man skapar säkra lösenord till vilka dokument man bör öppna eller inte. Det är viktigt att alla får ett medvetet säkerhetstänk.

Tre råd till små och medelstora företag

Undvik läckage och dåligt rykte

Om man nedprioriterar bra säkerhetslösningar kan företaget riskera läckage av känsliga dokument och ett dåligt rykte. Det kan vara helt avgörande för ett litet företag.

 

Inför en enkel och väletablerad säkerhetslösning

Alla företag bör införa enkla och säkra säkerhetslösningar. De bör välja en lösning som är väletablerad och lätt att använda, så att implementeringen går snabbt.  Små och medelstora företag har inte råd att förlora tid.

 

Ta säkerheten på allvar

Man måste sluta tänka ”det här händer inte mig”, för hackerattacker kan drabba vem som helst. Upprätta en plan för skydd mot framtida attacker. 

Om ditt företag inte har digitalisering och säkerhet på agendan idag finns det ingen tid att förlora. Kom ihåg att det är bättre att ta det säkra före det osäkra. När skadan redan skett är det för sent …

 

Vill du veta mer om Admincontrols säkerhetslösningar?