E-signering för alla marknader

På ett år har nästan 1 100 av Admincontrols kunder börjat använda e-signering. Bara i Norden har e-signering använts över 31 000 gånger.  Vi har nu lanserat en alternativ e-signeringsprocess som inte är beroende av eID och som kommer att kunna användas på alla marknader.

Det är nu ett och ett halvt år sedan den första versionen av Admincontrols lösning för e-signering lanserades, och den har varit mycket populär. Redan nu har nästan hälften av våra kunder börjat använda e-signering i sina styrelseportaler.

Alternativ lösning för andra marknader

E-signeringslösningen har hittills bara funnits i Norden eftersom den bygger på elektroniskt ID (bank-ID, NemID och Tupas), men nu har vi också en alternativ lösning som fungerar i alla marknader. Den nya versjonen av Admincontrol-tjänsten innehåller en alternativ, SMS-baserad signeringslösning (One-Time-Password). Den nya lösningen (som vi benämner begränsad signatur) följer EIDAS-standarden för e-signaturer precis som den befintliga lösningen (avancerad signatur) gör. Den begränsade signaturen kommer inte att ha lika stark autentisering som elektroniskt ID, men för de flesta dokument och beslut kommer den att vara mer än tillräcklig.

Stor efterfrågan på E-signering

Admincontrols produktchef, Kristoffer Munthe Aasbø, påpekar att kunder utanför Norden och kunder med en eller flera styrelsemedlemmar utanför Norden länge har velat ha en alternativ lösning. Munthe Aasbø tillägger att e-signering kommer att göra vardagen lättare för de flesta företag.

Genom att använda elektronisk signering är man inte längre bunden till kontoret eller beroende av utrustning som skrivare och skanner. Man kan fatta snabba beslut och omedelbart börja verkställa dem – och slipper bli flaskhalsen i beslutsfattandet. Fler och fler företag ser fördelen med elektronisk signering och vi är därför mycket glada över att snart kunna erbjuda denna tjänst till alla marknader och till företag med styrelsemedlemmar som inte är baserade i Norden, säger Munthe Aasbø.

Han tillägger att digital signering av dokument är enkelt och tidsbesparande för både styrelseledamöter och administration. Dessutom kan kostnaderna för utskrift, skanning, frakt och dokumenthantering minskas avsevärt.

Med e-signaturer kan användarna enkelt underteckna dokument, och administrationen får full kontroll och översikt över signeringsprocessen utan att det tummas på säkerheten, avslutar Munthe Aasbø.