Ökad digitalisering av styrelsearbete i Sverige

Admincontrol grundades 2005 och etablerades i Sverige för sju år sedan. Idag är bolaget med sin styrelseportal ledande i utvecklingen av digitalt styrelsearbete och är med nytt kontor och förstärkt team redo att ta nästa steg för att hjälpa ännu fler verksamheter att modernisera och effektivisera styrelsearbete och DD-processer. 

Digitaliseringen har utvecklats i rekordtakt i dessa speciella tider och bolagen bör förbereda sig på att arbeta ännu mer digitalt i framtiden, säger David Norell-Hussein, Country Manager för Admincontrol i Sverige.  

David Norell-Hussein, Country Manager för Admincontrol i Sverige.

I uppstarten av verksamheten hade Admincontrol bara ett fåtal svenska kunder, som mestadels bestod av bolag inom norska och danska koncernstrukturer. Idag drar närmare tusen svenska bolag och organisationer, i alla branscher och sektorer, nytta av Admincontrols lösningar (Styrelseportal och Virtuella Datarum) för att effektivisera, digitalisera och öka säkerheten på styrelsearbetet och DD-processer.  

Läs mer om Admincontrols kunder och deras utlåtande här.

David Norell-Hussein har varit med från start och ingick i första teamet som etablerade Admincontrol i Sverige. Tillsammans med nytt kontor och förstärkning av organisationen är teamet redo att ta nästa steg i bolagets framgångsrika resa och hjälpa ännu fler verksamheter med digitalisering av styrelsearbete och DD-processer. 

Hur var mognaden på marknaden för denna typ av lösningar när ni startade upp? 

Utvecklingen, ”mognaden”, kunskap och förväntningar har gått väldigt snabbt de senaste åren, säger David. 

Jämfört med 2014 är det som dag och natt. Då var vi nästan uteslutande relevanta för de största börsnoterade bolagen, de största statliga bolagen samt banksektorn, med många kunder som budade tjocka pärmar till sina styrelseledamöter. När vi väl körde igång med implementering gick det dock ofta snabbt och smidigt då lösningen i sig var, och är, enkel att applicera. En milstolpe jag framför allt minns är när vi 2015 startade upp en bank- och försäkringskoncernen med totalt sex bolag och närmare 70 styrelseledamöter.

Vi gick då från budade pärmar till helt pappersfritt med vår mobila lösning inom loppet av två veckor. Det var ett viktigt kvitto för oss och för marknaden. 

Admincontrol har gått från nykomling till marknadsledande på väldigt kort tid. Vad tror du ligger bakom denna framgång? 

Det är en häftig resa som har gjorts på bara några år. Dels handlar det såklart om en generell digital utveckling som accelererat den senaste tiden, men även att styrelseportalen är applicerbar oavsett fas eller storlek på organisationen då den är både enkel, funktionsrik och säker. Vi har varit lyckosamma med att erbjuda relevanta funktioner vid rätt tillfälle vilket är en nyckelfaktor som SaaS-leverantör – det kan gå snabbt åt olika riktningar beroende på hur framgångsrik du är med det arbetet. 

Jag vill även lyfta fram vår service där vi varit lyckosamma och framgångsrika i rekrytering av kompetent personal vilket såklart är avgörande för kundnöjdheten. Vår höga förnyelsegrad på 98% samt den direkta feedback vi får i våra kontinuerliga kundundersökningar är ett kvitto på det. 

Vad är det i lösningen som skapar relevans i styrelsearbetet? Hur sticker Admincontrol ut jämfört med andra alternativa arbetssätt? 

Vad gäller vår Styrelseportal var vi tidiga och vältajmade med avancerad elektronisk signering, och just nu är det en hygienfaktor. Som jag nämnde tidigare träffar även vår styrelseportal många olika segment då den upplevs både lättarbetad och säker. Vi är unika med att vara ISO-certifierade inom informationssäkerhet (27001) vilket ett kvitto på att vi är en seriös och stabil samarbetspartner. 

Det är stor skillnad på att vara certifierade än att arbeta efter en certifiering då det är en tuff efterlevnad och process som inte ska förminskas. Elektronisk signering är fortfarande hett, men lika viktigt just nu är justering av protokollet vilket kan skötas på ett samlat och säkert sätt i vår lösning. På så sätt täcker vi alla delar i mötesprocessen för styrelsen. Vi träffar många bolag som måste maila protokollet för att inhämta feedback, då deras nuvarande hantering eller systemstöd saknar möjligheten till en säker kommunikation och hantering. Protokollet är egentligen det mest känsliga dokument bland styrelsehandlingarna så här finns det en relevans både utifrån sekretess och användbarhet.  

Kombinationen Virtuell Datarum och Styrelseportal har även varit lyckosam i alla år, med möjligheten att hantera både Due Diligence samt digitalt styrelsearbete på en och samma plattform. 

Vad tror du kommer att bli mest spännande för Admincontrol 2021?  
 
Det är ett speciellt nuläge och pandemin har påskyndat utvecklingen av digitala verktyg och arbetssätt.  Digitaliseringen har utvecklats i rekordtakt i dessa speciella tider och bolagen bör förbereda sig på att arbeta ännu mer digitalt i framtiden, säger Norell-Hussein. Vi har aldrig sett så pass många DD-processer starta i vårt Virtuella Datarum, och efterfrågan på vår styrelseportal fortsätter att träffa brett.

Kevin Järnberg, Customer Success Manager på Admincontrol.

Senaste tiden har bl.a. flertalet myndigheter samt förbund med större organisationsstrukturer valt att starta upp. Vad gäller framtiden ska Admincontrol inte bara vara en del av denna digitala frammarsch, utan precis som tidigare ligga i framkant av utvecklingen. Vi har rekryterat och förstärkt på båda våra affärsområden, styrelseportal och virtuella datarum, samt vår Customer Success-avdelning, så vi står välrustade inför framtiden med kompetent personal som ska ta hand om alla våra kunder, avslutar David. 

Vad kommer vara de viktigaste trenderna i styrelserummet 2021 och framåt? Kolla in vårt resurscenter med guider, eböcker och checklistor för ett effektivt och framåtblickande styrelsearbete. 

Vil du veta mer om våra produkter? Ta kontakt med oss idag!