Styrelsearbetet har blivit digitalt – hänger du med?

Övergången till den digitala tidsåldern har förändrat vårt sätt att kommunicera, och styrelsearbetet har blivit digitalt. Digitala verktyg och digitalisering av processer och rutiner är helt nödvändigt för att lyckas i dag. Företag som inte tar till sig digitaliseringen och anpassar sig i takt med den kommer att hamna på efterkälken. Det är därför viktigt att styrelse och ledning tar sig an utmaningarna, och inte minst ser de möjligheter som finns. Styrelserummet kan inte stå utanför den digitala omvandlingen.

Även om många börsnoterade bolag har kommit relativt långt när det gäller att använda digitala stöd i styrelserummet, så visar studier att närmare 90 % av de nordiska medelstora och stora företagen fortfarande släpar efter.

Ett företag som vill ha ett säkert och effektivt samarbete och som tar styrelsearbetet på allvar, skickar inte styrelsedokument med posten eller via e-post. Det är ett besvärligt och föråldrat arbetssätt, och det finns mycket bättre lösningar.

Admincontrol har sedan 2005 erbjudit säkra digitala styrelseportaler som förbättrar och förenklar samarbetet och informationsflödet mellan styrelse, ledning, revisorer och aktieägare. Via webbläsaren eller en iPad-app kan de olika användargrupperna i en organisation få tillgång till alla relevanta handlingar – var som helst i världen och oavsett tid på dygnet. Resultatet är en effektivare kommunikation som gör det lättare att uppfylla formella krav och som också bidrar till bästa möjliga förutsättningar för beslutsfattandet.

Styrelsemedlemmarna är överens: – Vi vill slippa pappershanteringen i styrelsearbetet!

Admincontrol genomför årligen en stor kundundersökning där mer än 2 000 styrelsemedlemmar deltar. En av frågorna handlar om de största fördelarna med att använda en styrelseportal. År efter år är det möjligheten att arbeta pappersfritt som skopar hem högst poäng, följt av att alltid ha tillgång till sina dokument när som helst och var som helst.

Alltid tillgång till styrelsedokumenten – upplev fördelen med iPad-appen

Styrelsemedlemmar och chefer har behov av verktyg som möjliggör ständig åtkomst till affärskritiska dokument, online och offline. Admincontrol står bakom en av de allra första iPad-apparna för styrelsematerial. Den första versionen kom redan 2011, bara ett år efter att Apple lanserade sin första version av iPad.

iPad-appen, och lösningen i övrigt, utvecklas hela tiden i nära dialog med våra kunder.

De börsnoterade bolagen har tillsammans med Admincontrol satt standarden för det digitala styrelserummet. I tex Norge har över hälften av bolagen implementerat en styrelseportal de senaste åren. Nu borde även små och medelstora företag sätta en digital agenda för sin verksamhet och inte minst för själva styrelseprocessen. Effektivisering, professionalisering och bra beslutsstöd borde vara intressant för alla företag.