Visma utvidgar verksamhetsområde genom att förvärva Admincontrol

Visma förvärvar Admincontrol, en leverantör av styrelseportaler och datarum. Uppköpet är ett led i Vismas satsning på kompletta företagslösningar för säker och enkel interaktion, samt delning av dokument i affärskritiska processer kopplat till styrelse- och ledningsarbete, due diligence, anbudsprocesser och projekt.

– Admincontrol levererar innovativa digitala samarbetslösningar, styrelseportaler och datarum till ett växande segment. Uppköpet kommer skapa betydelsefulla möjligheter och mervärde för kunder i båda företagen, säger Eilert G. Hanoa, Director Software Unit, Visma SMB Division.

Admincontrol erbjuder lösningar byggda på en skalbar plattform, för olika användarområden knutna till styrelse- och ledningsarbete, due diligence, uppköp och förvärv. Deras lösningar säkerställer en säker interaktion och enkel delning av dokument mellan styrelsemedlemmar, aktieägare, revisorer och ledning. Admincontrols plattform är webbaserad och ger tillgång till dokument, anteckningar och dialog via olika webbläsare och iPad/iPhone. Datarumslösningen är skräddarsydd för att användas vid due diligence samt köp och försäljning av verksamheter.

Kan erbjuda en komplett portfölj

Tillsammans kan Visma och Admincontrol erbjuda en komplett portfölj för interaktioner inom företaget, och säkerställa att verksamheten agerar i enlighet med uppsatta regler och föreskrifter relaterade till styrelsearbete och due diligence. Lösningarna kommer att integreras i Vismas portfölj av affärssystem och managementlösningar.

– Jag är glad å våra kunders vägnar att vi har fått en nordisk och långsiktig ägare som har en tydlig önskan att utveckla Admincontrol och våra produkter vidare. Tillsammans kan vi leverera ännu bättre och mer kompletta lösningar, säger Christian Petersen, CEO i Admincontrol.

– Genom uppköpet av Admincontrol kommer Visma att kunna hjälpa våra kunder att förbättra sina rutiner för intern interaktion och att följa reglerna kring styrning, förvärv och försäljning av företag. Admincontrols produkter och erfarenheter kompletterar vår portfölj väl, säger Eilert G. Hanoa.

Admincontrol grundades 2005 och har idag över 2 000 aktiva kunder samt 40 000 aktiva användare i totalt sex europeiska länder, som kontinuerligt använder lösningarna.

Om Admincontrol
Admincontrol tillhandahåller onlinelösningar för säker och enkel interaktion och delning av dokument i affärskritiska processer. Sedan 2005 har Admincontrol utvecklat lösningar för lednings- och förvaltningsarbete, due diligence, anbudsprocesser och projekt. Företaget förbättrar och förenklar dialogen samt samspelet mellan styrelsen, ledningen och andra interna eller externa intressenter.

För mer information, besök www.admincontrol.com.