Effektiv Due Diligence


Vad är due diligence?

Due diligence, företagsbesiktning, är en central och viktig del vid omstruktureringar, försäljning av företag och i bedömningen av nya strategiska partnerskap. Man måste vara beredd att redovisa allt från kundrelationer till avtal, patentbrev och mycket annat.

Datarum bidrar till effektiv due diligence

Kontroll av alla relevanta dokument är en bra utgångspunkt i en due diligence. Det är också viktigt att tänka på att affärskritisk information bör delas med intressenter som inte är en del av företaget.


Ett datarum är mycket väl lämpat för lagring och strukturering av data och underlättar säkert och enkelt informationsutbyte med externa parter.

Datarumsfunktioner som effektiviserar och säkerställer due diligence-processen

Här är några av de funktioner som gör datarum till ett användbart verktyg i due diligence:

  • Åtkomsthantering: Viktig funktion när processen börjar och olika parter ska bjudas in till datarummet för att bedöma information
  • Frågor och svar (Q&A): Datarum med Q&A-funktion
  • Säkra meddelanden: Skicka och ta emot meddelanden och diskutera dokument med ditt team, direkt i lösningen
  • Loggning och rapportering: All användaraktivitet i datarummet loggas och är tillgänglig via rapporter
  • Arkivera och exportera efter processens slut: Export av det fullständiga datarummet och Q&A-historiken. Fullständig mappstruktur bevaras för återanvändning och dokumentation

Checklista för due diligence

För finansiell och legal due diligence

Kontroll över alla relevanta dokument är en bra utgångspunkt för en due diligence. Få en översikt över de dokument ni behöver i en finansiell eller legal due diligence med vår checklista.

Ladda ned checklista