Framtiden för due diligence

Bortom det ‘nye normala’

Liksom många andra branscher tvingades säljare och M&A-konsulter att räkna ut hur man kan underlätta due diligence i en värld där kontakt och resor är begränsade.

Man lärde sig mycket. När stora delar av världen alltjämt brottas med pandemin är det är viktigt att beakta våra lärdomar nu och anpassa oss till vad som kommer sedan. Detta kan mycket väl vara den plan för hur M&A genomförs i vårt ”nya normala” under många år framöver.

Ladda ned denna guide och läs mer om följande:

  • Vad har vi lärt oss av erfarenheterna av digital due diligence hittills
  • Hur organisationer kan förfina sina processer för att arbeta på distans
  • Vilka metoder måste ses över
  • Hur vi kan ta fram bättre processer för ett långsiktigt nytt normalläge nu och för framtiden

Download: The future of due diligence

Download our e-book: The future of due diligence - beyond the new normal
    Our newsletter is in English and sent 2-4 times a year. You can opt-out at any time.