Vi levererar den ultimata lösningen för beslutsfattare

Styrelseportal

Digitaliserar styrelsearbetet

  • Styrelsearbete samlat på en plattform
  • Alltid tillgänglig
  • Elektroniska signaturer

Datarum

Digital due diligence

  • Dokumentdelning, processtöd & behörighetsstyrning
  • Snabb uppstart, lätt att använda
  • Fullständig export

Digitalt styrelsearbete & due diligence

Du är i gott sällskap

Över 100.000 användare använder våra lösningar idag.

Utformad för ändamålet

Våra lösningar är skräddarsydda för styrelsearbete och due diligence.

Säkerhet & fullständig kontroll

Admincontrol är ISO 27001:2013- och SOC 2 Typ II-certifierad.

Admincontrol är en pusselbit i vår smarta arbetsplats som gör att vi kan arbeta mer digitalt och oberoende av plats. Lösningen upplevs enkel, är lättillgänglig och säker samt innebär att alla inblandade parter sparar tid.

Sören Sandell
IT chef, Vasakronan
Se fler referenser

Vi använde Admincontol och deras DD-rum i samband med vår investeringsrunda. För oss var deras produkt av stort värde, där vi kunde sätta användargrupper, hantera dokument samt säkra spårbarhet för framtida investeringsrundor via nedladdning vid avslut.

Göran Andersson
CTO, Sensative AB

Admincontrol har förenklat min roll som styrelsesekreterare markant. Då vi nu slipper manuell hantering och utskrifter har implementeringen av styrelseportalen varit både tids- och kostnadseffektiv för oss.

Linda Kynning
VD assistent, Carnegie Investment Bank

Letar du efter tips för effektivt styrelsearbete? Eller en checklista för due diligence?