Datarum

Due diligence plattform för M&A, kapitalanskaffning & rekonstruktioner

Dokumentdelning, processtöd & behörighetsstyring

i affärskritiska processer

Användarvänligt

Snabb och enkel implementering. Användarvänligt och säkert att ladda upp dokument och administrera.

Säkerhet & kontroll

Säker delning av känslig information. Fullständig överblick med åtkomstkontroll ända ned på dokumentnivå.

Avancerad Q&A

Q&A (frågor & svar) modul med gatekeeper funktionalitet. Frågor kopplas till innehållstruktur för ökad säkerhet och kontroll.

Fullständig export

Export av fullständigt datarum och Q&A-historik. Fullständig mappstruktur bevaras för återanvändning och egen lagring.


Oaklins rekommenderar Admincontrols datarum till sina kunder

Dra-och-släpp-funktioner. Användarvänlig design. Konfigurera och kom snabbt igång med processen.

Avancerad Q&A-funktionalitet för frågor och svar. Secure Messaging för krypterade meddelanden inom teamet.

Åtkomstkontroll ända ned på dokumentnivå. Rapporter och översikt över användarbeteende. Clean Room-funktionalitet för Clean Teams.

Säkerhet i fokus

Affärskritiska dokument är säkra hos oss

För Admincontrol är säkerhets- och sekretesshänsyn centralt i allt vi gör, i såväl utveckling av våra lösningar som den dagliga verksamheten och arbetet.
Admincontrol är certifierat enligt ISO 27001:2013 och SOC 2 Typ II.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Secure Messaging

Krypterad kommunikation inom M&A-teamet

Det finns mycket att diskutera och förtydliga under en transaktionsprocess. Kommunikation mellan gruppmedlemmar och deras rådgivare sker ofta via e-post och andra osäkra kanaler. Secure Messaging-modulen ger dig ett krypterat och säkert alternativ.

Läs mer om Secure Messaging

Förberedelseportal

Grundlig förberedelse – nyckeln till framgång

Förberedelse och färdigställande inför due diligence och andra processer kan vara tidskrävande och omfattande. Kom igång tidigt med ett datarum utformat för förberedelsefasen.

Läs mer om förberedelsesportaler

Kontakta oss

Feras Ibrahim

Business Development Manager, Virtual Data Rooms

+46 701 448 275

[email protected]

Sebastian Runesson

Business Development Manager, Virtual Data Rooms

+46 721 511 225

[email protected]