Förberedelsesportal

Vad är en förberedelseportal och hur kommer du igång?

Att sälja ett företag är en tidskrävande och komplex process. Ett datarum på plats tidigt i processen ger tid att förbereda sig, få en översikt över sin egna dokumentation samt en intern genomgång innan externa intressenter bjuds in.

En förberedelseportal är ett begränsat datarum med alla nödvändiga funktioner för att göra förarbetet och förbereda innan eventuella köpargrupper bjuds in till datarummet.

Vad ingår i en förberedelseportal?

Admincontrols paket för förberedelse inkluderar bland annat:

  • Obegränsad datamängd
  • Obegränsat antal användare
  • Inställningar och indexering
  • 30 minuters utbildning och projektledning med en dedikerad Client Manager
  • Enkel uppgradering till komplett datarum

När ska man börja?

Det finns inget facit men ett allmänt råd är att börja förberedelserna så tidigt som möjligt, eftersom man aldrig vet när en möjlighet kommer.

Våra kunder använder vanligtvis en förberedelseportal i 1–6 månader innan portalen uppgraderas till ett komplett datarum och öppnas för köpargrupper.

Vi ser också vissa fall där portalen används under flera år. Inom Private Equity är det inte ovanligt att öppna en sådan portal kort efter att bolaget har lagts till PE-portföljen och använts under hela ägarperioden.

22%Av Admincontrols datarum under 2019 var förberedelsesportaler

Hur uppdaterar man till ett komplett datarum?

Uppdateringen till ett datarum med alla funktioner görs enkelt genom att bjuda in användare som tilldelas köparroll(er) i portalen. Genom att bjuda in köpare får du ett meddelande om att licensen ändras från förberedelseportal till datarum. Genom att bekräfta denna ändring har du uppgraderat och är redo för nästa steg i processen: Due diligence.

Hur kommer man igång?

Du kan enkelt köpa en förberedelseportal i Admincontrols webshop. När du har slutfört köpet får du omedelbar tillgång till portalen och kan starta förberedelserna. Du får också en dedikerad kundansvarig som kan kontaktas för frågor eller om du vill ha en genomgång av plattformen innan du börjar.

Vad kostar en förberedelseportal?

Förberedelseportaler från Admincontrol kostar 3000 SEK i månaden. För en komplett lista över priser och paket, samt årliga fakturaalternativ, besök vår webshop.

Kontakta oss

Feras Ibrahim

Business Development Manager

E-mail

Sebastian Runesson

Business Development Manager

E-mail