Secure Messaging

Hur tryggar man säker kommunikation inom M&A-teamet?

Under ett projekt kommer sannolikt deltagarna i säljar- eller köparteamen att ha frågor de behöver diskutera inom teamet.

Vår erfarenhet är att denna kommunikation ofta görs via osäkra kanaler – med risk att affären äventyras.

Med Secure Messaging kan du enkelt diskutera med ditt team direkt i datarummet.

Vad är Secure Messaging?

Modulen Secure Messaging gör det möjligt för användare av datarummet att skicka och ta emot konfidentiella meddelanden inom plattformen. Det är en hybrid mellan mejl och chatt, så att användarna kan kommunicera säkert inom sina respektive team.

Secure Messaging är utvecklat specifikt för att underlätta kommunikationen i samband med ett projekt inom ett köparteam eller ett säljteam.

Vad kostar Secure Messaging?

Modulen Secure Messaging ingår i Admincontrols datarumserbjudanden utan extra kostnad.

Så det finns ju egentligen ingen anledning att diskutera transaktionsfrågor i osäkra kanaler längre?

Kontakta oss

Feras Ibrahim

Business Development Manager

E-mail

Sebastian Runesson

Business Development Manager

E-mail