Uppgiftshanteraren driver due diligence-processen framåt

Ett arbetsflödesverktyg som håller allt på banan

Tilldela läs- eller uppladdningsuppgifter till dina teammedlemmar och parter på köp- eller säljsidan

Lägg mindre tid på att jaga statusuppdateringar

Snabba på due diligence-processen med en tydlig och enkel översikt över tilldelade uppgifter

Detaljerad rapportering för full spårbarhet

Se uppgiftsaktiviteter och status i rapportavsnittet eller ladda ned rapporter för enklare åtkomst

Missa aldrig en deadline

Alla användare kan få anpassningsbara e-postaviseringar vid en ny uppgift eller statusändring

Dela arbetsbelastningen 

Administratörer kan lägga till teammedlemmar och personer från köp- eller säljsidan som ytterligare uppgiftshanterare

Effektiv uppgiftshantering är ett lagarbete

Uppgiftshanteraren hjälper dig att tilldela uppgifter utifrån expertis, krav och kapacitet.

Tilldela enkelt läs- och uppladdningsuppgifter till medlemmar i ditt eget team eller till parter på köparens eller säljarens sida. Använd instrumentpanelen för att följa hur arbetet fortskrider och se aktuell status för varje uppgift. 

Du har alltid kontroll 

Uppgiftshanteraren ger fullständig kontroll över tilldelade uppgifter vilket sparar tid och arbete.

Oavsett antalet intressenter kan du känna dig lugn med att du har överblick över alla delar av en affär eller ett projekt.

Missa aldrig en deadline

Håll koll på utförandet av uppgifter, dokumentuppladdningar, Q&A-trådar och systemuppdateringar med anpassningsbara e-postmeddelanden.

Uppgiftshanteraren hjälper alla datarumsanvändare att manövrera mellan deadlines och hantera komplexa uppgiftslistor så att kritiska uppgifter utförs enligt tidplan.