Guide: Digital due diligence

Det nya normala för M&A

Hur kan man underlätta due diligence i en värld där kontakt och resor är begränsade?

Datarum från Admincontrol

Virtuella datarum
Säker delning & interaktion

i due diligence och affärskritiska processer

Användarvänligt

Snabb och enkel implementering. Användarvänligt och säkert att ladda upp dokument och administrera.

Säkerhet & kontroll

Säker delning av känslig information. Fullständig överblick med åtkomstkontroll ända ned på dokumentnivå.

Avancerad Q&A

Q&A (frågor & svar) modul med gatekeeper funktionalitet. Frågor kopplas till innehållstruktur för ökad säkerhet och kontroll.

Fullständig export

Export av fullständigt datarum och Q&A-historik. Fullständig mappstruktur bevaras för återanvändning och egen lagring.

Vi använde Admincontol och deras DD-rum i samband med vår investeringsrunda. För oss var deras produkt av stort värde, där vi kunde sätta användargrupper, hantera dokument samt säkra spårbarhet för framtida investeringsrundor via nedladdning vid avslut

Göran Andersson, CTO, Sensative AB

Användandet av Admincontrols Datarum har varit en avgörande faktor i många framgångsrika affärer för våra klienter. Sammantaget är vi alltid tillfreds med att rekommendera och välja Admincontrol som datarumsleverantör.

Kristin Bratengen, Director Oaklins Norway

Ladda ner guide: Digital due diligence

    Vårt nyhetsbrev är på engelska och skickas ut 2-4 gånger per år. Du kan avregistrera dig när som helst.

Kontakta oss

Feras Ibrahim

Business Development Manager

E-mail

Sebastian Runesson

Business Development Manager

E-mail