Styrelseportal

Digital dokumentdelning och samarbete för styrelse och ledning

Allt samlat på en plattform

Elektronisk Signatur

Enkelt, säkert och juridiskt bindande

Support 24/7

Supporten tillgänglig 24/7/365 samt egen dedikerad kontaktperson

Säkerhet och kontroll

Sveriges enda ISO 27001:2013-certifierade styrelseportal med stöd för BankID

Alltid tillgänglig

Garanterad upptid på 99,7 % samt egen mobil applikation med offlineläge

Förändra hur din styrelse arbetar nu med vår styrelseportal

Lägg mindre tid på att förbereda dagordning och protokoll. Lätt att göra anteckningar och säkrare kommunikation med krypterade meddelanden.

Administratören har fullständig åtkomstkontroll som ger total översikt av dokument och användare. Med säkra meddelanden kan känslig information delas krypterat mellan användarna.

En komplett lösning som ger användarna effektiva möten och bra överblick på alla detaljer. Styrelseportalen är intuitiv, vilket för det enkelt för nya användare att komma igång.

Säkerhet i fokus

Affärskritiska dokument är säkra hos oss

För Admincontrol är säkerhets- och sekretesshänsyn centralt i allt vi gör, i såväl utveckling av våra lösningar som den dagliga verksamheten och arbetet.
Admincontrol är certifierat enligt ISO 27001:2013 och SOC 2 Typ II.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Digitala styrelsemöten

Användarvänligt och enkelt

Admincontrols styrelseportal ger styrelsen och ledningen tillgång till en säker plattform för dokumentdelning och samarbete, historiska arkiv och tillgång till styrelsedokumenten såväl online som offline. Styrelseprotokollet kan signeras enkelt, säkert och effektivt efter mötet genom elektronisk signering via styrelseportalen.

Läs mer om digitala styrelsemöten

Aktiva användare112.000

Aktiva styrelseportaler6.700

Admincontrol är en pusselbit i vår smarta arbetsplats som gör att vi kan arbeta mer digitalt och oberoende av plats. Lösningen upplevs enkel, är lättillgänglig och säker samt innebär att alla inblandade parter sparar tid.

Sören Sandell
IT chef, Vasakronan
Se fler referenser

Admincontrol har förenklat min roll som styrelsesekreterare markant. Då vi nu slipper manuell hantering och utskrifter har implementeringen av styrelseportalen varit både tids- och kostnadseffektiv för oss.

Linda Kynning
VD assistent, Carnegie Investment Bank
DNV GL rekommenderar Admincontrols styrelseportal