Strukturera mötet med en mötesbok

Spara tid och resurser

Skapa och publicera dagordningar digitalt

Håll allt på ett ställe

Ladda upp och lagra mötesdokument och bilagor i mappstrukturen

Viktiga dokument är lättillgängliga

Ladda upp möteshandlingar i mappen så att de snabbt kan hittas

Mötesbilagor finns alltid på rätt plats

Tilldela dokument till specifika punkter på dagordningen för att undvika förvirring

Kontrollera åtkomsten till känsliga dokument

Användarbehörigheter kan anpassas för att förhindra sekretessproblem

Konfigurera ett möte på några minuter

Det är enkelt att strukturera dagordningen med en mötesbok. Ladda först upp möteshandlingarna till relevant mapp och låt sedan mötesboksfunktionen guida dig genom processen för att skapa en digital dagordning. Du kan använda en tidigare dagordning som mall för att spara tid, och när du är klar publicerar du den för alla deltagare med ett enkelt klick.

Mötesdokument nära till hands

Att ha möteshandlingar och information på ett och samma ställe sparar värdefull tid och arbete. Mötesboken säkerställer att styrelsemedlemmarna alltid har de dokument de behöver i mötesmappen. Det betyder att du inte längre behöver lägga tid på att söka i datorer efter sparade filer eller skriva ut oändliga kopior av uppdaterade dokument.

Mötesboken hjälper dig att behålla kontrollen

När möten har publicerats och dagordningen är klar kan administratörer uppdatera användarna via SMS, e-post eller push-meddelanden, eller välja att inte skicka några meddelanden alls. Administratörer kan också hantera användaråtkomst till konfidentiella dokument och se fullständig åtkomsthistorik för att alltid ha kontroll.

Se hur en styrelseportal kan förändra hur styrelsen fungerar i en kostnadsfri demo