Styrelseutvärdering

Optimera styrelsens prestationer genom att utvärdera den på ett smidigt och effektivt sätt 

Håll allt på ett ställe  

Hantera hela utvärderingsprocessen digitalt i Admincontrols säkra styrelseportal

Kom igång på några minuter

Skicka utvärderingsenkäter till styrelseledamöterna på ett säkert sätt med minimal förberedelsetid

Effektivisera processen

Underlätta för användarna med en lösning som inte kräver ytterligare inloggningar eller manuell hantering

Se till att få in enkätsvaren

Automatisera påminnelser till de som svarar sent och få meddelanden om vilka styrelseledamöter som har svarat

Visa och dela insikter om sådant som behöver åtgärdas

Få resultaten från utvärderingen presenterade på vår lättnavigerade instrumentpanel

Optimera styrelsens prestationer

Dela resultaten från utvärderingen via instrumentpanelen för styrelseutvärdering och främja en kultur av feedback, transparens och ansvarstagande. Använd insikterna för att identifiera styrkor och svagheter, definiera nya ansvarsområden, stärka riskövervakningen och ge värdefull feedback till valberedningen.

Följ bästa praxis

Koder för bolagsstyrning rekommenderar eller föreskriver att styrelseutvärderingar ska genomföras varje år.

Använd Admincontrols styrelseutvärdering för att navigera rätt.  Våra utvärderingar baseras på relevanta principer för bolagsstyrning och bästa praxis.

Öka engagemanget hos styrelseledamöterna

Få med styrelseledamöterna på resan med en högkvalitativ process som vi baserat på åratal av erfarenhet. Genomför utvärderingarna snabbt med korta och fokuserade enkäter som ger alla relevanta insikter ni behöver.

Upptäck hur styrelseutvärdering kan hjälpa till att förbättra styrelsens prestationer och ansvarstagande