Testa vår styrelseportal gratis

Säkert och effektivt samarbete mellan styrelse och ledning

En styrelseportal är ett dokumentdelnings- och samarbetsverktyg för styrelsen, ledning, administration och andra intressenter i företaget.

Styrelseportalen ger användarna möjlighet att arbeta pappersfritt och effektivt. Dokumenten är alltid tillgängliga online och offline i en säker och användarvänlig lösning, via web eller vår iPad-/iPhone-app.

Fördelar med Admincontrols styrelseportal:

  • Tidsbesparande för ledning, administrativa funktioner, styrelse och andra användargrupper.
  • Minskade kostnader för företaget.
  • Effektiva, nöjda och väl förberedda styrelsemedlemmar.
  • Kontroll över och säker hantering av affärskritisk information.
  • Bättre samordning och informationsutbyte mellan ledning, styrelse och andra användargrupper.
  • En pappersfri och miljövänlig arbetsplats.
  • Alltid tillgång till viktiga dokument, online och offline.

Testa styrelseportal gratis i 30 dagar

Fyll i formuläret för att komma igång.

    Vårt nyhetsbrev är på engelska och skickas ut 2-4 gånger per år. Du kan avregistrera dig när som helst.

Styrelseportal från Admincontrol

Admincontrol har varit ett stöd för ledningsgrupper och styrelser sedan 2005. Vår styrelseportal har tagits fram i nära samarbete med engagerade kunder. Mer än 5.000 aktiva styrelseportaler och 70.000 aktiva användare. Kontakta oss redan idag för mer information och för att testa gratis i 30 dagar!