Referenser

The use of Admincontrol’s Data Rooms has played a crucial part in the many successful deals for our clients. Overall, we are always happy to recommend and choose Admincontrol as our client’s data room provider.

Kristin Bratengen, Director Oaklins Norway

Partnerskapet med Admincontrol tillåter oss att fokusera på det som är viktigt i förvärvsarbetet. Admincontrol har en best in klass arbetsmiljö, effektiva funktioner, och högkvalitativ service vilket gör att vi både sparar på rådgivarkostnader, vår egen tid samt underlättar för motparter och säljare att dela information. Det är viktigt med en problemfri informationsdelning för en noggrann och snabb due diligence. Att kunna sköta alla processer, i Sverige så som i utlandet, i en och samma arbetsyta skapar också en bättre överblick.


Mikael Henriksson, Head of M&A, Doktor.se

Under mina dryga 20 år som verksam i ett antal noterade och onoterade bolag har jag haft förmånen att arbeta med ett antal olika styrelseportaler. De har alla mer eller mindre levererat. Det som skiljer Admincontrol mot de övriga är användarvänligheten, vilket tillsammans med informations- och driftsäkerhet, är det viktigaste. Enkelt, tryggt och säkert! 


Håkan Broman, VD, StyrelseAkademien


Användningen av Admincontrols datarum gör att vi kan arbeta mer effektivt med delad information över kontinenter och de olika företagen i vår koncern. Det är också mycket lättare för oss att sammanställa information och dela den med betrodda partners så att de får den information de behöver för att driva vårt projekt framåt – dessa personer kan vara vem som helst från våra revisorer till potentiella investerare eller forskningspartner. Den aspekten sparar oss enormt mycket tid.


Lennart Dreyer
CEO,CARRYgENES

Vi valde Admincontrol som leverantör av styrelseportal av främst tre anledningar: den höga säkerheten, det lättbegripliga gränssnittet och en väldigt bra supportfunktion. Vi är väldigt nöjda med vårt val, som har underlättat och förbättrat hanteringen av känslig dokumentation och information avsevärt


Anna Wesslau, Vd-assistent, Green Cargo

Enkelt sätt att arbeta!


Karin Nilsson, Ekonomi/ Adminstration,
Coompanion

Vi fick en väldigt snabb och bra start med Admincontrol. Styrelseportalen ger oss en mer säker och effektiv hantering av dokument, och vi ser genast nyttan i att utöka till fler användningsområden


Camilla Günesli, CFO, Apotea

Introduktionen till Admincontrols Styrelseportal är det bästa jag upplevt under 20 år i mjukvarubranschen. Pedagogiskt, professionellt och mycket väl förberett

Daniel De Sousa, Group CEO, Trivec

Admincontrol är en pusselbit i vår smarta arbetsplats som gör att vi kan arbeta mer digitalt och oberoende av plats. Lösningen upplevs enkel, är lättillgänglig och säker samt innebär att alla inblandade parter sparar tid

Sören Sandell, IT chef, Vasakronan


Oaklins rekommenderar Admincontrols datarum till sina kunder

Admincontrol har förenklat min roll som styrelsesekreterare markant. Då vi nu slipper manuell hantering och utskrifter har implementeringen av styrelseportalen varit både tids- och kostnadseffektiv för oss

Linda Kynning, Vd-assistent/styrelsesekreterare, Carnegie Investment Bank

Vi använde Admincontol och deras DD-rum i samband med vår investeringsrunda. För oss var deras produkt av stort värde, där vi kunde sätta användargrupper, hantera dokument samt säkra spårbarhet för framtida investeringsrundor via nedladdning vid avslut

Göran Andersson, CTO, Sensative AB