Referenser

Vi valde Admincontrol som leverantör av styrelseportal av främst tre anledningar: den höga säkerheten, det lättbegripliga gränssnittet och en väldigt bra supportfunktion. Vi är väldigt nöjda med vårt val, som har underlättat och förbättrat hanteringen av känslig dokumentation och information avsevärt

Anna Wesslau, Vd-assistent, Green Cargo
DNV GL rekommenderar Admincontrols styrelseportal

Vi fick en väldigt snabb och bra start med Admincontrol. Styrelseportalen ger oss en mer säker och effektiv hantering av dokument, och vi ser genast nyttan i att utöka till fler användningsområden

Camilla Günesli, CFO, Apotea

Introduktionen till Admincontrols Styrelseportal är det bästa jag upplevt under 20 år i mjukvarubranschen. Pedagogiskt, professionellt och mycket väl förberett

Daniel De Sousa, Group CEO, Trivec

Admincontrol är en pusselbit i vår smarta arbetsplats som gör att vi kan arbeta mer digitalt och oberoende av plats. Lösningen upplevs enkel, är lättillgänglig och säker samt innebär att alla inblandade parter sparar tid

Sören Sandell, IT chef, Vasakronan

Oaklins rekommenderar Admincontrols datarum till sina kunder

Admincontrol har förenklat min roll som styrelsesekreterare markant. Då vi nu slipper manuell hantering och utskrifter har implementeringen av styrelseportalen varit både tids- och kostnadseffektiv för oss

Linda Kynning, Vd-assistent/styrelsesekreterare, Carnegie Investment Bank

Vi använde Admincontol och deras DD-rum i samband med vår investeringsrunda. För oss var deras produkt av stort värde, där vi kunde sätta användargrupper, hantera dokument samt säkra spårbarhet för framtida investeringsrundor via nedladdning vid avslut

Göran Andersson, CTO, Sensative AB