Checklista: Hybridarbete och cybersäkerhet för styrelser

Ökade cybersäkerhetshot i samband med hybridarbete kräver en ny nivå av tillsyn från styrelser.

Ladda ner vår checklista för att se om du har de nödvändiga åtgärderna på plats för att skydda din organisation.

Ladda ner “Handbok: Så här hanterar man hybridarbetets inverkan på cybersäkerheten” här.

Ladda ner Infografik “7 sätt som styrelser kan främja säkert hybridarbete” här.