Styrelserummet 2021

Ladda ned denna guide och läs mer om:

  • De 5 viktigaste trenderna för 2021 och framåt
  • Vilken roll etik, mångfald och ESG kommer att spela det närmaste decenniet
  • Varför teknisk innovation bör hanteras med större noggrannhet än någonsin
  • Viktiga frågor som styrelser måste hantera

Guide: Styrelserummet 2021

Registrera dig här för att ladda ned guide
    Vårt nyhetsbrev är på engelska och skickas ut 2-4 gånger per år. Du kan avregistrera dig när som helst.