Styrelserummet: The digital habits of resilient boards

Digitaliseringen revolutionerar effektiviteten och skapar nya arbetsrutiner i företag. Men hur mycket behöver styrelserna förändra sina arbetssätt, och hur?

Ladda ned denna eBook och läs mer om följande:

  • Vilka tekniska förändringar som bör göras i styrelserummet
  • Varför det behövs närmare samarbete med medarbetare utanför styrelsen
  • Utmaningar som personer i och omkring styrelsen måste hantera

The Digital Habits of Resilient Boards - Ladda ner e-Book

Registrera dig här för att ladda ned e-book
    Vårt nyhetsbrev är på engelska och skickas ut 2-4 gånger per år. Du kan avregistrera dig när som helst.