Ett verktyg för hela Due-diligence processen

Försäkra dig om en säker, omedelbar och tillgänglig due diligence-process med datarum från Admincontrol

Effektivisera er due diligence process

Vi kommer att finnas vid er sida under hela resan för att säkerställa ett effektivt och framgångsrikt resultat

Trygghet

Kommunicera med interna och externa parter säkert

Acceleration

Omedelbar, autonom och digital process som alla kan använda 

Absolut

Stödjer dig 24/7 från början till slut

Ett enklare sätt att förbereda och utföra due diligence

Dessa funktioner är alla steg i riktning mot att skapa ett enklare sätt att förbereda sig för och utföra due diligence arbetet 

Säkerhet i fokus

Affärskritiska dokument är säkra hos oss

För Admincontrol är säkerhets- och sekretesshänsyn centralt i allt vi gör, i såväl utveckling av våra lösningar som den dagliga verksamheten och arbetet.
Admincontrol är certifierat enligt ISO 27001:2022 och SOC 2 Typ II.

Läs mer om vårt säkerhetsarbete

Secure Messaging

Krypterad kommunikation inom M&A-teamet

Det finns mycket att diskutera och förtydliga under en transaktionsprocess. Kommunikation mellan gruppmedlemmar och deras rådgivare sker ofta via e-post och andra osäkra kanaler. Secure Messaging-modulen ger dig ett krypterat och säkert alternativ.

Läs mer om Secure Messaging

Förberedelseportal

Grundlig förberedelse – nyckeln till framgång

Förberedelse och färdigställande inför due diligence och andra processer kan vara tidskrävande och omfattande. Kom igång tidigt med ett datarum utformat för förberedelsefasen.

Läs mer om förberedelsesportaler

Kontakta oss

Feras Ibrahim

Business Development Manager

E-mail

Sebastian Runesson

Business Development Manager

E-mail