Effektiv Due Diligence


Hvad er due diligence?

Due diligence, selskapsgjennomgangen, er en sentral og kritisk del av Due diligence – gennemgang af en virksomhed – er en central og vigtig del i forbindelse med omstruktureringer, salg af virksomheder og vurdering af nye, strategiske partnerskaber. Man skal være forberedt på at vise alt frem – kundekontakter, bonusaftaler, patentbeviser og meget andet.

Datarum bidrager til en effektiv due diligence

Kontrol med alle relevante dokumenter er et godt udgangspunkt i due diligence. Det er også vigtigt at huske, at forretningskritisk information skal kunne deles med interessenter, der ikke er en del af virksomheden.


Et datarum er velegnet til at opbevare og strukturere data og gør det nemt og sikkert at dele information med eksterne parter.

Datarumsfunktioner, der effektiviserer og sikrer due diligence-processen

Her er noen av funksjonene som bidrar til å gjøre datarom til et nyttige verktøy i due diligence:

  • Adgangskontrol: Vigtig funktion, når processen går i gang, og forskellige parter skal inviteres ind i datarummet for at vurdere information
  • Spørsmål og svar: Datarum med Q&A-funktionalitet sikrer, at mængden af forespørgsler i Q&A-processen delegeres, besvares og logges på en kontrolleret og effektiv måde
  • Secure Messaging: Send og modtag beskeder, og diskuter dokumenter med dit team, direkte i løsningen
  • Loggføring og rapportering: Al brugeraktivitet i datarummet logges og er tilgængelig via rapporter
  • Arkivér og eksportér etter endt prosess: Eksport af fuld datarums- og Q&A-historik. Fuld mappestruktur bevares til genbrug og dokumentation

Due diligence tjekliste

Finansiell og juridisk due diligence

Kontrol over alle relevante dokumenter er et godt udgangspunkt for en due diligence. Få overblik over de dokumenter, du har brug for i en finansiel eller juridisk due diligence, med vores tjekliste.

Download tjekliste