Effektiv bestyrelsesarbejde i en bestyrelsesportal

Den digitale transformation har været med til at ændre bestyrelsesarbejdet de sidste 10 år. Papirløst arbejde er i dag en selvfølge, og det har aldrig været vigtigere at have nem adgang til alle dokumenter. En bestyrelsesportal er blevet et vigtigt værktøj for professionelle bestyrelser. Her får du en hurtig oversigt over grundene til, at så mange vælger at investere i en og hvordan man får effektiv bestyrelsesarbejde.

Digitalt og effektiv bestyrelsesarbejde er sikkert, enkelt og papirløst

Med en bestyrelsesportal er det nemt at arbejde papirløst med følsomme dokumenter. Alle dokumenter gemmes digitalt og sorteres i mapper, der giver et godt overblik. Dokumenterne er tilgængelige både online og offline. Digitalt bestyrelsesarbejde vil give dig bedre kontrol over dokumenterne, og møderne bliver mere overskuelige og effektive. Med funktioner som elektronisk signering, board book, sikre meddelelser, annotering og en lang række andre funktioner forenkler bestyrelsesportalen hele processen for bestyrelsens formand, sekretær og medlemmer. Både hvad angår planlægning, gennemførelse og opfølgning efter bestyrelsesmødet.

Digitalt – den eneste måde

En af hovedgrundene til, at flere og flere vælger at digitalisere bestyrelsens arbejde, er muligheden for at arbejde overalt og til enhver tid med adgang til et historisk arkiv.  I en bestyrelsesportal er elektronisk signering blevet en selvfølge. Du er ikke længere bundet til kontoret eller adgang til udstyr som printere og scannere. Elektronisk signering er en enkel og sikker måde til at signere dokumenterne. For bestyrelsesformanden eller administratoren forenkler det ikke kun arbejdet efter bestyrelsesmødet. Du har også fuld kontrol over, hvem der signerer. Hvis der skulle mangle underskrifter inden vigtige tidsfrister, kan der udsendes en påmindelse via sms og e-mail til dem, der mangler at signere.

Effektiv bestyrelsesarbejde, Trygt og sikkert

Budgettering, fusionering og strategi er blot et lille udvalg af de følsomme emner, der tages op i bestyrelseslokalet – emner, der kræver grundlag i form af bestyrelsespapirer. Alle virksomheder er bekymrede for at miste kontrollen med bestyrelsespapirer, både internt og eksternt. Med en bestyrelsesportal opbevares følsomme dokumenter trygt og sikkert, så de kun er tilgængelige for registrerede brugere med adgangsrettigheder. Hvis enheder med offline-data skulle gå tabt eller blive stjålet, kan indholdet nemt fjernes ved hjælp af fjernsletning. Datasikkerheden er særdeles vigtig for Admincontrol og vores kunder, og sikkerhedsforanstaltninger og intern kontrol bygger på og er forankret i vores ISO 27001:2013-certificering.