Sterke markedsandeler i sterkt M&A-marked

Admincontrol fortsetter å styrke sine markedsandeler i Norge, både på styreportal og datarom. Når det gjelder sistnevnte, kan man ganske enkelt gjøre analyser ved å dykke ned i Mergermarkets registrerte tall. Vi har funnet ut at av de 220 gjennomførte transaksjonene i 2016 med norske eiere, er datarom fra Admincontrol benyttet i 107 av disse. Dette gir oss en markedsandel på 49 % og en oppgang fra 42 % som var tallenes tale etter 2015.

Espen Bordvik, Head of Virtual Data Rooms, gleder seg over tallene og utviklingen i markedsandel for datarom:

[quote text=»Det%20er%20sv%C3%A6rt%20hyggelig%20at%20tallene%20er%20s%C3%A5%20gode.%20Det%20tar%20vi%20som%20en%20bekreftelse%20p%C3%A5%20at%20kvaliteten%20p%C3%A5%20det%20vi%20leverer%20oppfattes%20som%20god%20av%20v%C3%A5re%20kunder.%20Vi%20ser%20at%20mange%20benytter%20datarom%20fra%20oss%20igjen%20og%20igjen%2C%20s%C3%A5%20det%20er%20tydelig%20at%20vi%20treffer%20bra%20og%20tilbyr%20et%20effektivt%20og%20sikkert%20verkt%C3%B8y%20i%20den%20intensive%20M%26A%20prosessen.» author=»Espen%20Bordvik%2C» author_position=»Head%20of%20Virtual%20Data%20Rooms%2C%20Admincontrol»/]

Børsnoteringer

Admincontrols styreportal er markedsledende blant norske børsnoterte selskaper. Mer enn 60 % av disse selskapene bruker styreportalen vår. Admincontrol er også en foretrukken partner når selskaper forbedrer seg til å gå på børs: Datarom fra Admincontrol ble brukt ved fem av ti børsnoteringer på Oslo børs i 2016.

Les også: Strategisk vekst med M&A avgjør fremtiden for mange av dagens virksomheter

Her er Admincontrols norske datarom-team! Vi har jobbet med datarom i over ti år, og har bygget opp unik kompetanse basert på best practice fra tusenvis av prosjekter. Hvert prosjekt får sitt eget datarom og sin egen dedikerte rådgiver.

Forventninger i 2017

Admincontrol har ambisiøse vekstmål i så vel eksisterende som nye markeder, og det er lite som tilsier at veksten skal avta med det første:

[quote text=»Vi%20var%20vel%20knapt%20halvveis%20i%20m%C3%A5neden%2C%20da%20mars%202017%20ble%20%C2%ABall%20time%20high%C2%BB%20p%C3%A5%20nye%20prosjekter.%20B%C3%A5de%20Q1%20og%20mars%20overg%C3%A5r%20antall%20igangsatte%20prosjekter%20i%20hele%20Norden%2C%20s%C3%A5%20det%20er%20%C3%A5penbart%20en%20h%C3%B8y%20aktivitet%20i%20markedet%2C%20noe%20som%20igjen%20vil%20f%C3%B8re%20til%20mange%20transaksjoner%20fremover.» author=»Espen%20Bordvik%2C» author_position=»Head%20of%20Virtual%20Data%20Rooms%2C%20Admincontrol»/]

På produktsiden skjer det også spennende ting om dagen. Espen og resten av teamet på så vel datarom som styreportal, venter på lanseringen av nytt design av webløsningen:

[quote text=»L%C3%B8sningen%20v%C3%A5r%20f%C3%A5r%20en%20total%20make-over%2C%20med%20et%20helt%20nytt%20design%20der%20brukervennligheten%20og%20smidigheten%20i%20l%C3%B8sningen%20tas%20til%20et%20nytt%20niv%C3%A5!%20Vi%20har%20allerede%20gitt%20mange%20av%20v%C3%A5re%20faste%20kunder%20og%20samarbeidspartnere%20en%20snikktitt%2C%20og%20tilbakemeldingene%20har%20v%C3%A6rt%20utelukkende%20positive.» author=»Espen%20Bordvik%2C» author_position=»Head%20of%20Virtual%20Data%20Rooms%2C%20Admincontrol»/]

[form id=»32″ button_text=»F%C3%A5%20mer%20informasjon%20om%20datarom%20fra%20Admincontrol»/]