Stor satsning på produktutvikling i Admincontrol

1. Du har vært i Admincontrol siden 2011; hvordan opplever du modningen i markedet i dag i forhold til for noen år siden?

–  Modningen i markedet har endret seg vesentlig på disse årene – både for styreportal og datarom. Da jeg startet i Admincontrol var det få som visste hva en styreportal var og hvilken verdi dette kunne tilføre selskapet. På denne tiden opplevde vi faktisk også at mange av kundene vi kontaktet hadde fysiske datarom med ringpermer og kilovis med papir. Vi så også at styrepapirer ofte ble sendt ut med budbil. Dette har forandret seg totalt. I dag har det blitt en selvfølge for de aller fleste selskaper å bruke en styreportal i styret. Dessuten har det å dele informasjon med eksterne parter i et sikkert datarom blitt den nye standarden for due diligence-prosesser. Det har vært utrolig spennende å være med på å forme denne reisen.

2. Finnes det en typisk Admincontrol-kunde? (Bransje, størrelse, offentlig, privat osv)

–  Vi har kunder i alle bransjer, størrelser, selskapsformer – private så vel som offentlige. Felles for de aller fleste er at de ønsker et system for å få bedre sikkerhet, kontroll, sporbarhet, struktur og effektivitet knyttet til delingen av informasjon med interne og eksterne parter. Vi ser også en klar økning i etterspørsel etter styreportal og datarom blant mindre selskaper og startups. De har også begynt å se verdien av å profesjonalisere seg i tidlig fase og klargjøre for potensielle transaksjoner. Ved bruk av våre produkter tilrettelegger selskapet for suksess gjennom at beslutningstakerne har en enkel og sikker plattform å jobbe på. Admincontrol gir rett og slett våre kunder et bedre grunnlag for å ta bedre beslutninger!

Kristoffer Munthe Aasbø forklarer at våre kunder har mye å se fram til i 2019 og i årene som kommer

3. En del styremedlemmer er godt voksne og alle er kanskje ikke så digitale. Klarer alle å bruke løsningen?

–  Vi har lagt stor vekt på at løsningen skal kunne tas i bruk av alle – også de med lite digital kompetanse. Samtidig ser vi en trend i at det stadig blir yngre styremedlemmer og disse er godt vant med å bruke digitale løsninger. Det er med andre ord viktig at vi lager en løsning som appellerer til begge disse brukergruppene. For å optimalisere våre løsninger involverer og tester vi ut våre produkter på våre brukere i utviklingsfasen – noe som gir stor verdi.  Tilbakemeldingene vi får er at begge våre løsninger er veldig enkle å ta i bruk. Vi jobber allikevel kontinuerlig med å gjøre dette enda bedre og her vil det skje flere forbedringer i tiden som komme

4. Hva gjør Admincontrol for å sørge for at vi er i førersetet når det gjelder utvikling av vårt produkt?

–  Min største utfordring som ansvarlig for produktet og produktstrategien er å sørge for at vi prioriterer og utvikler de beste løsningene. Vi er opptatt av å involvere kundene ikke bare i utviklingen av funksjonalitet, men også i våre produktplaner. På den måten sikrer vi sammen med våre kunder at det vi utvikler gir brukerne verdi og fordeler. I Admincontrol har vi også en solid R&D-avdeling og en sjelden god IT-strategi. Dette kombinert med at vi nå har Visma som eiere, som satser sterk på innovasjon innen software, setter oss i en sterk posisjon. På denne måten skal vi absolutt sørge for at Admincontrol vil fortsette å være i førersetet når det gjelder utvikling.

5. Hva kommer til å skje på produktsiden i 2019?

I 2019 skal vi fortsette med å være markedsledende på stabilitet, oppetid og sikkerhet kombinert med stor grad av lokal service og support. I tillegg vil vi tilby ny, spennende funksjonalitet knyttet til vår styreportal der vårt mål er å heldigitalisere hele styremøteprosessen. Dette innebærer blant annet flere forbedringer knyttet til vår møtebok, møteprotokoll, e-signering og secure messaging. Vi jobber også med noen helt nye ting som vi ser fram til å introdusere for våre kunder. Når det gjelder dataromstjenesten, så kommer det blant annet med enklere støtte for massenedlasting av dokumenter og større forbedringer til Q&A funksjon for å nevne noe. Vi jobber også med å tilrettelegge for at brukerne kan benytte appen på Android enheter i framtiden, og med å kartlegge bruk av Artificial Intelligence primært for vårt dataromsprodukt.

Våre kunder har helt klart mye å se fram til i 2019 og årene framover. Og vi vil som alltid, fokusere på å levere løsninger som oppfyller våre kunders forventninger.

Ønsker du å vite mer om Admincontrol?

[form id=»120″ button_text=»Be%20om%20en%20demo%20her» /]