Styrearbeidet har blitt digitalt – henger du med?

Overgangen til den digitale tidsalderen har endret måten vi kommuniserer på, og styrearbeidet har blitt digitalt. Bruk av digitale verktøy og digitalisering av prosesser og rutiner, er helt avgjørende for å lykkes i dag. Bedrifter som ikke åpner for digitalisering, og endrer seg i takt med den, vil sakke akterut og før eller siden bukke under. Det er derfor viktig at styret og ledelsen tar innover seg utfordringene, og ikke minst mulighetene virksomheter står overfor i dag. Styrerommet kan ikke stå utenfor den digitale transformasjonen.

Der norske børsnoterte selskaper har kommet ganske langt med digital støtte i styrerommet, viser undersøkelser at nærmere 90 % av nordiske mellomstore og store selskaper fremdeles henger etter med å digitalisere styrearbeidet.

En bedrift som er opptatt av sikker og effektiv samhandling, og som tar styret sitt på alvor, sender ikke styredokumenter i posten eller via epost. Det er en tungvint og utdatert måte å jobbe på, og det finnes langt bedre løsninger for styrearbeidet.

Admincontrol, har siden 2005 tilbudt sikre digitale styreportaler som forbedrer og forenkler samhandlingen og informasjonsflyten mellom styret, ledelsen, revisor og aksjonærer. Via nettleseren eller egen iPad-app, får organisasjoners ulike brukergrupper tilgang til alle relevante dokumenter – uansett hvor i verden og tid på døgnet. Resultatet er en strømlinjeformet kommunikasjon, som gjør det enklere å innfri formelle krav og bidrar til at beslutninger kan tas på et best mulig grunnlag.

Last ned whitepaper og les mer om verdien til digitale styreportaler i styrearbeidet

Styremedlemmene har talt: – Vi vil jobbe papirfritt!

Admincontrol gjennomfører årlig en stor kundeundersøkelse, der mer enn 2000 styremedlemmer deltar. På et av spørsmålene bes respondentene om å trekke frem de største fordelene med å bruke styreportal. År etter år er det muligheten til å jobbe papirfritt som scorer høyest, etterfulgt av det å alltid ha tilgang til sine dokumenter uansett tid og sted.

Veidekke ASA er et av mer enn 1400 selskaper som bruker Admincontrol sin styreportal, og for Kristoffer Eide Hoen, Direktør Konsernsekretariatet og Analyse, var ikke den tradisjonelle praksisen med styrekommunikasjon via epost og post god nok lenger.

[quote text=»Historisk%20har%20vi%20distribuert%20styredokumentasjon%20p%C3%A5%20e-mail%20og%20med%20vanlig%20post%2C%20men%20vi%20har%20gradvis%20sett%20et%20behov%20for%20en%20sikker%20og%20intuitiv%20distribusjonskanal%20med%20enkel%20tilgang%20for%20alle%20brukere.%20Fokus%20for%20oss%20var%20sikkerhet%20og%20brukervennlighet.%20Dagens%20l%C3%B8sning%20gir%20b%C3%A5de%20administrasjonen%20og%20styremedlemmer%20full%20tilgang%20til%20siste%20versjoner%20av%20styredokumentasjon%2C%20sikkert%20og%20brukervennlig.%20Ogs%C3%A5%20via%20iPad.» author=»Kristoffer%20Eide%20Hoen» author_position=»Direkt%C3%B8r%20Konsernsekretariatet%20og%20Analyse%2C%20Veidekke%20ASA»]

Styredokumentene alltid for hånden– opplev fordelen med iPad app!

Styremedlemmer og ledere har behov for et verktøy som sørger for at virksomhetskritiske dokumenter alltid er tilgjengelig, online og offline. Admincontrol står bak en av de aller første iPad appene for bedriftsmarkedet. Første versjon kom allerede i 2011, kun et år etter at Apple lanserte sin første iPad.

iPad-appen, og løsningen for øvrig, er i kontinuerlig utvikling, i tett dialog med selskapets kunder. Knut Sørlie, økonomi- og administrasjonssjef ved Oslo International School, kan fortelle om fornøyde styremedlemmer etter overgangen til iPad app.

[quote text=»Admincontrol%20s%C3%B8rger%20for%20at%20vi%20kan%20jobbe%20papirl%C3%B8st%20med%20v%C3%A5re%20sensitive%20dokumenter.%20Samtidig%20er%20informasjonen%20alltid%20tilgjengelig%2C%20kryptert%20og%20lett%20%C3%A5%20arbeide%20med.%20iPad-l%C3%B8sningen%20til%20Admincontrol%20fungerer%20utmerket%2C%20og%20er%20h%C3%B8yt%20verdsatt%20ogs%C3%A5%20av%20v%C3%A5re%20styremedlemmer.» author=»Knut%20S%C3%B8rlie» author_position=»%C3%98konomi-%20og%20administrasjonssjef%2C%20Oslo%20International%20School»]

De børsnoterte selskapene har sammen med Admincontrol satt standarden for det digitale styrerommet. I Norge har langt over halvparten implementert en styreportal i styrearbeidet i løpet av de siste årene. Nå må også små og mellomstore selskaper få satt en digital agenda for sine selskaper og ikke minst selve styreprosessen. Effektivisering, profesjonalisering og god beslutningsstøtte burde være interessant for absolutt alle selskaper.

Last ned whitepaper og les mer om verdien til digitale styreportaler.

[form id=»28″ button_text=»Last%20ned»]