Styremedlemmene har talt: -Sikkerhet bør settes høyere på agendaen

Resultater fra Admincontrols styreundersøkelse er klare, her er høydepunktene

Styremedlemmer er opptatt av sikkerhet, Environmental, Social og Governance (ESG). og mener at digitale verktøy forenkler arbeidsdagen. Dette er noen av funnene fra vår undersøkelse hvor 963 styremedlemmer responderte.

På slutten av 2019 gjennomførte Admincontrol en undersøkelse blant styremedlemmer i Norden, Storbritannia og i Nederland for å kartlegge de viktigste trender, endringer og utfordringer i styrerommet. Dette har gitt oss verdifull innsikt fra fremtredende og erfarne styremedlemmer om disse spørsmålene.

Her har vi tatt et dypdykk i tilbakemeldingene og oppsummert noen av de viktigste funnene.

1. Sikkerhet må settes høyere på agendaen

Noe av det første som slo oss, er at styremedlemmene som har svart på styreundersøkelsen er opptatt av sikkerhet. Halvparten av respondentene mener nemlig at sikkerhet bør settes enda høyere på agendaen i selskapet de sitter i styret til.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse at styremedlemmer er opptatt av sikkerhet. I en stadig mer digitalisert verden hvor alt fra virksomheters økonomi til demokratiske prosesser generelt er avhengig av sikre og robuste skyløsninger, blir trusselbildet stadig mer skremmende. Cyberangrepene kommer oftere, er mer utspekulerte og forårsaker mer skade enn tidligere. Hvis man ikke har skikkelige sikkerhetssystemer på plass, så er man selvfølgelig mye mer utsatt for cyberangrep.

Vi i Admincontrol har også erfart at våre kunder har blitt mer sikkerhetsfokuserte de siste årene, og at det er flere som benytter sikre plattformer som en styreportal når de kommuniserer og deler sensitive dokumenter. Det er også flere styrer som benytter seg av vår Sikre Meldinger.

2. Tar samfunnsansvaret på alvor

En annen trend som vi ser ut ifra svarene fra undersøkelsen er at flere av styremedlemmene er opptatt av Environmental, Social og Governance (ESG). Det var gledelig å se at 69 prosent av styremedlemmene svarte at ESG investeringer er viktig for det selskapet de representerer. På godt norsk går det på hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring.

Og det er vel ingen tvil, om at det å ta et samfunnsansvar ser ut til å være i vinden. Tidligere i år publiserte Larry Fink, CEO i Blackrock, en av verdens største forvaltere, et brev til CFO`s hvor han oppfordrer selskaper til å sette bærekraft i sentrum for hvordan vi investerer.

«Bærekraft vil drive måten vi håndterer risiko, hvordan vi oppretter porteføljer, produkter og samarbeider med selskaper»

Vi i Admincontrol er opptatt av å ta samfunnsansvar og våre løsninger legger til rette for papirløse møter og prosesser som er miljøvennlig. En styreportal er også et glimrende verktøy for å gjennomføre digitale styremøter, i kombinasjon med sikker video/telefonkonferanse. Det kan spare styremedlemmer fra unødvendig reisevirksomhet, som igjen gir en åpenbar miljøgevinst. Vi håper at enda flere selskaper vil ta samfunnsansvar på alvor i framtiden.

3. Mer utfordrende å være styremedlem

Et annet interessant funn vi gjør i undersøkelsen er at halvparten av de spurte svarer at det har blitt mer utfordrende å være styremedlem de siste årene, og de oppgir også at arbeidsoppgavene har blitt stadig mer altoppslukende.

I en mer utfordrende styrehverdag, oppgir 77 prosent av respondentene at en styreportal forenkler arbeidsoppgavene, og 50 prosent påpeker at bruken av en styreportal øker effektiviteten, sikkerheten og kontrollen.

Hele 73 prosent av styremedlemmene oppgir at digitalisering generelt har gjort selskapet de representerer mer effektivt.

Vi ser altså at digitale verktøy forenkler en stadig mer krevende hverdag.

For å summere opp:  

De fleste styrer er opptatt av sikkerhet, men det bør flyttes enda høyere opp på agendaen, sammen med ESG som også øker i betydning og er noe det bør investeres mer tid og penger i. I mer utfordrende hverdag for styrearbeid, er det viktig å ha et passende verktøy for å kunne tilrettelegge for at styrearbeidet blir mer effektivt og at sikkerheten blir ivaretatt, og samtidig sørge for at digital ekspertise også finner veien til styrerommet.

 

Relaterte artikler