Be om demo

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.
      JA​, jeg vil motta relevant informasjon fra Admincontrol på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av ved å sende en mail til info@admincontrol.com.

Dette MÅ du som styremedlem kunne!

Det å sitte som styremedlem i et styre er et stort ansvar. Styret er selskapets øverste organ og skal ta en aktiv oppgave som styrets ledelse. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av selskapet og at det fastsettes planer, strategier, budsjetter og retningslinjer for driften av virksomheten. Dette kommer i tillegg til den mer tradisjonelle rollen der styret har en kontrollfunksjon. Det er mange plikter og ansvar som følger med et styreverv, og mange av styretes oppgaver er direkte regulert i lovgivning

Les mer