Styrerekruttering har aldri vært enklere


Aboard gir deg tilgang til et betydelig antall styrekandidater med mangfoldighet i bakgrunn og kompetanse

I felleskap definerer Aboard og du hvilke behov virksomheten har for sitt styre.

Aboard søker, finner og får kandidater til å melde aktiv interesse for din virksomhet.

Aboard leverer en shortlist med de riktige styrekandidatene, hvor du bestemmer deg for den du vil ha.

Aboard lanserte i 2020 en ny styrerekrutterings-tjeneste, som har som formål tilgjengeliggjøre kompetente styrekandidater.

Det er mangel på mangfoldighet i norske styrer, og hovedårsaken er at majoriteten rekrutteres fra personlige nettverk.

Aboard sin tjeneste gjør det enklere å bli styrekandidat, og enklere for virksomheter å finne riktig kandidat. I likhet med Admincontrol er deres formål å profesjonalisere og skape mer verdiskaping i styrerommet.

Aboard har styrekandidater med mangfoldighet i kjønn, alder, etnisitet, kompetanse, utdannelse, erfaring og personlige egenskaper.

“I forkant av rekrutteringen med Aboard hadde vi ikke noen spesielle forventninger, styrerekruttering var ganske nytt for oss. Jeg har ikke selv noe lang erfaring med rekrutteringer, men ble veldig imponert over hvor lett og effektivt dette var. Jeg syns det var spesielt behagelig i en travel og tidsstram hverdag, at jeg kunne gi dette ansvaret over til noen profesjonelle”


Thomas Bjørnerud,
Styreleder, Freber

«Prosessen med Aboard har vært en enorm styrke. Det har bidratt til å fjerne bias i min seleksjonsprosess. Jeg tror vårt styre har blitt beriket på en måte som ikke hadde vært mulig gjennom nettverksrekruttering. Kandidatenes kompetanse og engasjement har vært imponerende.»


Jonas Carsten Jeppesen,
CEO & Co-founder, Zyberia